Blog

Několik čísel o ženách:

Finanční statistiky USA r.2013

 • Ženy vlastní 60% soukromého majetku
 • Ženy provádějí 85% spotřebitelských nákupů
 • Ženy ve věku nad 50let vlastní čistá aktiva ve výši 19 bilionů dolarů
 • Celosvětově jsou ženy zodpovědné za výdaje ve výši 20 bilionů dolarů a očekává se, že se částka bude zvyšovat
 • Podle údajů a analýz týkajících se mezigenerační výměny majetku mají ženy celsvětové vyhlídky v příštích 40 ti letech na převzetí 70% ze 41 bilionů dolarů

 

Vzdělání- Ministerstvo školství USA z r.2013

Ženy získaly:

61,6% docentur

56,7% bakalářských titulů

59,9 %magisterských titulů

51,6% doktorských titulů

 

Korporace

 • Na místech výkonných ředitelů v 500 největších korporacích v USA je 23 žen, tedy 4,6 %
 • Na místech výkonných důstojníků 14%
 • Návratnost kapitálu společnosti s nejvyšším zastoupením žen předčily ostatní o 53%
 • Návratnost prodeje 42%
 • Návratnost dlouhodobě vložených zdrojů 66%

Studie obchodních společností v indexu MSCI AC World- index sloužící k měření výkonnosti rozvinutých akciových trhů ve 24 zemích zjistila, že společnosti s různorodým vedením- podll ve vedení ženy i muži, překonaly společnosti s čistě mužským vedením za posledních šest let o 26%.

U nás v CW za posledních 5 let podíl žen ve výcvicích koučování 85%

Pokud si ještě myslíte, že to co je ženství je to co jste slyšely doma a nebo převzaly od předků a cítíte, že jste s těmi předsudky v konfliktu, tak možná nastal čas na změnu!

 

Charizma potřebujeme k tomu, abychom se prosadili. Je to přesně to, co mají špičkoví manažeři, politikové, motivační spíkři, lídři, umělci. Je to to co liší jy jedinečné od průměrných.Charisma je:

  1. Neodolatelná přitažlivost a šarm

  2. Přirozená aura vyzařující mimořádné schopnosti

  3. Božský dar a talent

A teď si představte, že váš byznys má tyto kvality.

1. Že má neodolatelnou přitažlivost a šarm pro ty správné klienty.

2. Že vaše komunikace má tyto kvality. Že vaše slova přirozeně vyzařují auru a mimořádné schopnosti.

3. Že váš způsob bytí má tyto kvality. Že prostě máte dar a talent od Boha.

Doufám, že vaše představa je velmi živá a reálná.

Protože to ani jinak nejde..Není to představa. Je to realita.

Realitou je, že každý z nás, když se zrodíme, máme své osobní charisma.

Jako máme svou duši, tak máme také charisma.

NEEXISTUJE NIKDO, KDO BY NEMĚL CHARISMA.

Jediný rozdíl je, jak svému charisma umožňujeme zářit.

Někteří z nás se sami sebe tak bojí, že svůj život zasvětili tomu, aby ani paprsek záře nevysvitl ven. To je vlastně také velké umění...

Chceme Vám nabídnout zpúsob , jak své charisma objevit a nechat zářit v každé oblasti Vašeho života.

Připomenout vaši velkolepost.

Vaši nekonečnou svobodu, se kterou jste přišli na tento svět a pořád ji máte u sebe.

Vaše charisma a životní sílu, která má moc tvořit.

Dokonce i každý strom má svou duši a má své charisma.

Každá větev je jako lidská myšlenka, která tvoří nový život, nové listy, nové květy, nové ovoce...

Koukněte se z okna. Má obyčejný strom strach být sám sebou? Nemá!

Stojí tam, žije, dýchá, roste si svou cestou. Každý je jiný, originál.

Neřeší, nepřemýšlí, nekomplikuje věci.

Prostě si svou rychlostí roste . A je v pohodě.

Sedněte si někdy takhle ke stromu a dejte s ním řeč, budete překvapeni, co vám řekne.

Tereza.

 

Vyhoření.K vyhoření dochází na emoční i psychické úrovni často ve vztazích  i v pracovním prostředí. Úbytek energie se projevuje často velice nenápadně podrážděností a směřuje i k psychosomatickým potížím jako jsou bolest hlavy a nespavost. Projevuje se také prokrastinací až k apatii s tím, že klient není postupně schopen udělat cokoli konstruktivního.V neposlední řadě může dojít k tomu, že jedinec není schopný udržet dlouhodobé vztahy. Lidí, kteří jsou vyhořelí neustále přibývá. Vyhoření je pozorovatelní už i u dětí v útlém věku čtyř až 6 ti let. Vysoce ohrožená je populační skupina ve věku od 25 do 40 ti let. To je také důvodem proč je mezi lidmi tolik agresivity. Díky koučování je možné přijít na to, kdy může vyhoření nastat a pojmenovat, které oblasti- fyzické, psychické a nebo mentální. Dobrý kouč může pomoci poznat proč k vyhoření došlo. Koučovaný klient je schopný si se svým koučem najít cesty jak průběžně energii doplňovat. Stav naší energie ve zmíněných oblastech má také velký vliv na vznik civilizačních onemocnění. I tady se koučování zaměřené na péči o energetický potenciál může významně podílet na prevenci. 

Tereza Dočkalová.

Šéfové a peníze.

S většinou klientů z řad manažerů, jednatelů či ředitelů, se kterými  řeším jejich firemní existenci v podobě plánování, rozlišování důležitých a naléhavých věcí , time managementu a komunikaci se zaměstnanci – se postupem času dostanu vždy na téma jak ohodnotit spravedlivě zaměstnance.Posléze kdy dávat prémie a kdy vzít osobní ohodnocení, pokud je odměňování ve firmě nastaveno tímto způsobem.U některých oborů jsou kritéria jasná, ale u mnohých nikoli. A tak plat se nastavuje prostě“ by voko“. Mluvím samozřejmě o privátních firmách s českými majiteli. V korporacích, tam, kde vládne alespoň částečně zahraniční duch a v příspěvkových organizacích je situace zcela jiná.Jak ohodnotit zaměstnance?Úvahy a myšlenky, jak ohodnotit zaměstnance se přitom pohybují různým směrem. Mnozí majitelé dlouhodobě nepřidávají, protože přece oni nesou to riziko, oni riskují svůj krk a zaměstnanec se jen veze. Někdy zase majitel či jednatel soudí podle sebe, svých nároků na život a svého vztahu k penězům. Často argumentují –  vždyť já si dávám minimální plat- proč bych měl přidávat těm, kteří jen čekají a nechtějí zůstat déle po pracovní době?Vyšší plat?V takovém případě podřízení nějakou dobu fungují, odhadují, jestli mají méně než kolega nebo naopak více než kolega a když dojdou k závěru – ve vlastní mysli – že asi mají méně a dělají hodně , seberou se a jdou meldovat o vyšší plat. Obvykle spontánně, bez přípravy a argumentů…Úspěch v podobě přidání se ale většinou nedostaví. Šéfové argumentují délkou zaměstnání, výkonem, nespolehlivostí či nedotahováním úkolů do zdárného konce.Jak rozdělovat firemní peníze?Ano, firma funguje, dělá slušný obrat, ale jednatel je nespokojený, nervní a pod stálým tlakem požadavků lidí, které zaměstnává. Situace se vyhrotí naznačením odchodu některého  z klíčových lidí…v mysli  majitele nastane zmatek, pocity ohrožení, rychlý závěr a nadstandardní přidání…  A pak se jen modlit, aby se odměněný zaměstnanec nepochlubil. Takový majitel má s největší pravděpodobností  v hlavě zažraný tzv. metaprogram ve vztahu k penězům. Možná jeho maminka vždy musela hodně počítat, tatínek jí všechny peníze odevzdával, o penězích se nemluvilo – vždyť to je přece neslušné a malý František  až do středoškolského věku netušil naprosto nic o rodinném rozpočtu. A teď má firemní peníze rozdělovat?  Oceňovat výkon, talent, schopnosti a  dovednosti? Jak proboha? Podle jakého klíče?A přitom stačí tak málo: pojmenovat problém, chtít ho řešit  a zkusit koučink.PhDr. Zdeňka Kárná

Proč jsou ženy tak  skvělé manažerky?

Většinu vlastností pro to být dobrou manažerkou má žena od přírody. Její prioritní rolí, pro kterou je biologicky naprogramována je mateřství, péče o potomstvo a rodinu. K tomu, aby tyto životní úkoly zvládla potřebuje hodně instinktivních vlastností:

Intuice

Organizační vlastnosti

Cit pro tón hlasu

Naslouchání

Smysl pro řád a harmonii

Komunikační dovedností

Schopnost pečovat a podporovat

Schopnost motivovat a povzbuzovat

Tvořivost

Schopnost improvizace

Jaké další vlastnosti má žena od přírody?

Tereza Dewald

VÝKONNOST

Je celá řada úhlů pohledu na to co si pod slovem výkonnost můžete představit. Když příjde klient obvykle manažer na koučink a jeho tématem ke koučování je ono slůvko VÝKONNOST, může jít ve skutečnosti o mnoho věcí. Proto než se vydáte za koučem udělejte si jasno, co pro Vás VÝKONNOST ZNAMENÁ. Ušetříte tím čas I peníze, možná si ujasníte že kouče skutečně potřebujete, nebo si uvědomíte, že bude vhodnější spolupracovat s poradci různého druhu. Výkonnost může znamenat ekonomické ukazatele, finanční řízení firmy, její konkurenceschopnost. Vyšší výkonnost může taky znamenat t pro někoho snížení dopadu stressu, odbourání vnitřních bariér, zvýšení motivace, prohloubení tvořivosti, zlepšení plánování to vše mohou být ony klíče k výkonnosti. Jak zjistit co to pro Vás je a být na VÝKONNOSTNĚ ORIENTOVANÝ KOUČINK připravený? Velmi jednoduše, každý má jistě doma čtverečkovaný papír a myšlenkovou mapu zvládne jistě I bez kouče. Pak má smysl kouče oslovit a ušetřit v nákladech za koučování třeba I tři hodiny času. Co Znamenaá výkonnost pro Vás ?

Tereza Dewald

 

Co je koučink?

Koučink je  druh obchodního parterství, které vytváří klient s koučem za účelem definování a dosžení vytyčeného cíle.

Česká definice koučování vyzdvihuje, že „dospělý člověk se nejlépe učí praxí a vlastní zkušeností“, a koučování charakterizuje jako metodu užívanou „k taktnímu a ohleduplnému ovlivňování“.Maren Fischer-Epe uvádí, že „koučování je kombinace individuálního poradenství, osobní zpětné vazby a prakticky orientovaného tréninku; účelem je dosahování profesního a osobnostního rozvoje. Koučování není  psychoterapie I když koučování může mít někdy podobný efekt jako psychoterapie, není ho dosaženo skrz psychologické a psychoterapeutické teorie, ale díky vlastní cestě, kterou si klient k výsledku najde.

Mezinárodní federace koučů definuje koučování jako partnerství s klientem v tvořivém procesu, který provokuje myšlení a inspiruje klienta k maximalizaci jeho osobního a profesního potenciálu.

Koučové vystupují jako spolupracovníci, průvodci, důvěrníci, partneři. Pracují s jedinci tak, že pomocí otázek podněcují jejich různé pohledy na věc, pomáhají prohloubit jejich uvědomění (co vlastně chci, na čem mi záleží, co naopak vůbec nechci, ...) a podporují je při nacházení vlastních zdrojů, potřebných k realizaci vlastních záměrů a cílů. Kouč klientovi neradí, nic nedoporučuje ani neschvaluje, nic mu nepodsouvá ani ho nikam nesměřuje - neovlivňuje klienta svým postojem. U kouče je důležitá absolutní důvěra v klienta, v jeho celistvost a v jeho schopnost najít vlastní řešení.

Koučování dělíme několika způsoby:

Podle hloubky, kterou zasahuje:

 • Transakční koučování – podporuje změnu akce.
 • Transformační koučování – mění člověka samotného.

Podle oblasti života, které se dotýká:

Podle počtu osob, se kterými pracuje:

 • individuální koučink
 • týmový koučink

Přínosy koučinku pro firmy a manažery:

Koučink je v celém světě dynamicky se rozvíjející obor, stal se součástí leadershipu. Jako nástrojke zvyšování výkonnosti je např. ve Velké Británii využíván u 79% nadnárodních korporací! (zdroj CIPD Great Britain, 2004).

Proč je koučink efektivnější než jiné metody?

Je aplikován především ve formě individuální práce s koučovaným, kde se řeší nejčastěji zvyšování produktivity a lepší práce s časem. Koučink se zaměřuje na budoucnost, rozvoj a osobní růst koučovaného, je to specifický a velmi efektivní  a kreativní proces, ve kterém koučovaný aktivně pracuje a učí se používat efektivně „vlastní zdroje “.

Podstatou koučování je, že oproti jiným rozvojovým metodám/ poradenství, mentorink,/, klient přichází s vlastními řešeními a učí se vytvářením zkušeností. 

“Lidé podávají výkon, protože chtějí, ne proto, že musí” (John Whitmore)

Co je pro koučování charakteristické?

 • předem definované výstupy a výsledky
 • pracuje s permanentní zpětnou vazbou
 • je zaměřen do budoucnosti
 • je zaměřen na změny postojů, dovedností motivace koučovaného
 • je katalyzátorem - urychluje změny, řídí je, je tedy efektivnější než ostatní metody
 • pomáhá nalézt koučovanému nejefektivnější cestu k cíli, tedy ke zvýšení své i firemní výkonnosti!

Jak si vybrat svého kouče?

Vztah mezi koučem a koučovaným je založen na pevné důvěře a proto aby koučování mohlo dobře fungovat potřebujete být v první řadě přesvědčení o tom, že právě s tímto člověkem dosáhnete svého cíle.  Skutečného profesionála poznáte již v průběhu sjednávání schůzky. Před začátkem koučování je dobré se s koučem krátce sejít a zeptat se ho na pár věcí:

1.Vzdělání v koučinku a formální vzdělání- nejsou tím hlavním kritériem, každopádně víte, že ten komu se svěříte  je kvalifikovaný člověk.

2. Délka a druh zkušeností s koučováním- Vám pomohou vytvořit si obraz o tom, jestli je možné s koučem dosáhnout Vašich cílů.

3. Reference- pro koho již pracoval a s jakými výsledky.

4. Osobní zájmy

5. Osobní vzhled

6. jak často se průběžně vzdělává v oboru a jestli  a jak často má supervize

Je nutné aby byl kouč členem profesního sdružení?

Členství v profesních sdruženích negarantuje klientovi žádné záruky vhodnosti výběru kouče. Na Českém trhu je několik profesních sdružení a osobně vnímám, že jejich smyslem je zejména sdružovat ty, kdo pro svůj rozvoj potřebují komunitní prostředí. Co považuji za nutné je, aby byl kouč pro klienta inspirativní osobností. Pokud vím, tak třeba velmi oblíbený  a úspěšný kouč  a motivační řečník Tony Robbins v žádném ze sdružení není, stejně tak z Čechů např. Marian Jelínek, někdejší kouč Jaromíra Jágra. 

 

Risk, nebo zisk?

Pracujete usilovně na tom, aby jste získali štíhlou postavu, a Vaše kila stále vzdorují? Den co den si říkáte, že přestanete kouřit a poté co Vás tato myšlenka napadne si prostě zapálíte “ aspoň jednu”. Chcete už konečně dokončit rozvod, najít si lepší práci a vydělávat vice peněz?

Jedna z definicí bláznovství říká, že jen blázen věří, že když bude dělat věci stejným způsobem, může dostat jiný výsledek!

Zkuste to jinak!

Pokud se vám něco nedaří, pak je třeba to zkusit jinak!

Prohlášení typu “od zítřka začnu” Prostě nefungují!
Každá změna potřebuje Vaši odvahu, odhodlání a ochotu posunout hranice svého pohodlí. Nic se nestane jen tak, bez přičinění. Se změnou musíte začít vy sami.

Nehledejte příčiny, zaměřte se na řešení!

Často se stává, že důvodem proč se Vám nedaří dosáhnout Vašich cílů je neustálé hledání příčin. Představte si, že jedete po dálnici autem, píchnete kolo a začnete se zabývat důvody proč jste to kolo píchli. Komické, že ani Vás to nenapadne, potřebujete pokračovat v jízdě a tak vytáhnete hever a nebo si zavoláte asistenční službu a je vyřešeno v tom lepším případě za půl hodiny pokračujete v jízdě. V případě cílů jako přestat kouřit, zhubnout a další je to úplně stejné, stejně tak ve vztazích. Jaký smysl má přemýšlet nad tím, proč si partner našel milenku nebo milence prostě se to stalo a Vy si můžete vybrat, několik let řešit proč a nebo konstruktivně říci situaci OK, pokračování mého života bude …..

Pokud chcete doopravdy něco změnit je třeba zaměřit se na řešení. Nemyslete si, že vysvětlení svých problému najdete u psychologa a nebo že dobrý kouč Vás Vašich problémů zbaví. 
Psychologie totiž často všechno moc komplikuje.


Experimenty se vyplatí!

Pokud se rozhodnete pro změny a dobrovolně začnete” opouštět svou komfortní zónu a vyhledávat nové příležitosti k tomu, jak dělat věci jinak, Zakusíte pocit seberealizace a pro Váš život získáte díky tzv. “ růstovým volbám” velmi hodnotné zkušenosti.

Návod na řešení mate v sobě!

Stačí pár minut denně komunikovat se sebou. Někomu pomůže povídání, jinni potřebují tužku a papír. K uchopení podstaty čehokoli se take dobře hodí meditace. Místo PROČ SE TO STALO se zeptejte sami sebe JAK MÁ VYPADAT VÝSLEDEK, KTERÝ CHCI a JAK JEJ MŮŽU DOSÁHNOUT.

Dejte změnám prostor a čas!

Každý z nás má jinou rychlost rozhodování i jednání. To co máme společné je že o změnách napřed uvažujeme, hovoříme se svými blízkými ….
V této fázi se vyplatí zvážit JAKÉ MÁME MOŽNOSTI? Není tedy vůbec na škodu, když toto období trvá o něco déle, než by mohlo být žádoucí. Zůstaňte tedy v tomto období po dobu, kterou potřebujete, ZÍSKÁTE jistotu, že jste se rozhodli správně. Pokud je však rozhodovací fáze příliš dlouhá a vám se zdá, že se vaše myšlenky už začínají ztrácet v zapomnění, stanovte si nějakou časovou hranici, do níž budete muset svůj plán realizovat.

Překážkou k lepšímu je to dobré!

Stabilní, celkem dobré prostředí je často tím, co se mnohým nechce opouštět, ano ve stabilním prostředí víme co můžeme očekávat! Podívejte se na to však i z jiné stránky! Pokud zhodnotíte svůj dosavadní život a změny, které jste již podnikli, zjistíte, že ve většině případů vedly k lepšímu. Každá věc, každá situace, prostě vše má vždy svůj začátek a svůj konec. Je tedy zcela přirozené, že ke změnám dochází. To, že něco končí, neznamená, že to bylo špatné. Prostě jen nastal čas na změnu.

Risk nebo zisk!

V realizaci změn vám brání i to, že se neustále ohlížíte na své okolí. Ptáte se sami sebe, co tomu řeknou sousedé, kolegové v práci nebo rodina. Nebojte se reakce svého okolí, jednejte vždy podle svého vlastního uvážení. Nebojte se ani chyb, které můžete při změně udělat. Dělat chyby je zcela přirozené. Stejně tak se nebojte riskování. Pokud totiž riskovat nebudete, ve vašem životě se nikdy nic nezmění!

Změny nelze detailně naplánovat!

Pokud se dostanete do situace, kdy vaše rozhodnutí bude mít negativní důsledky, věřte sami sobě, věřte tomu, že si určitě v danou chvíli budete umět poradit a improvizovat. Nenechte se odradit tím, že nebudete dopředu vědět, jak daná věc dopadne. Změnu nelze dopředu naplánovat. Pokud si umanete, že opustíte po letech nefungujícího manželství svého partnera a najdete si bohatého muže s černými vlasy, vypracovaným tělem, pěkným autem, vilou a bazénem, pak je to jako motivace dobré. Vizualizace cíle by však pro vás mohla být spíše brzdou než tím, co vás má hnát dopředu.
Základem je tedy, abyste si naplánovali směr, kterým chcete jít. Poté musíte být ochotni tento směr měnit, pokud se nebude vše vyvíjet podle vašich plánů a představ. Změna je totiž dlouhodobý proces a vyžaduje dlouhodobou práci.

Otevřete se budoucnosti! Dělat věci jinak se vyplatí!

Všímejte si toho, co děláte, když se vám daří nebo když problémy ustupují. Vraťme se zase k hubnutí. Nikdo nemůže zhubnout 10 kilo ze dne na den. Je třeba postupovat po malých krůčcích a teprve poté ke stanovému cíli dospějete. Snažte se přijít na to, co děláte ve dnech, kdy jíte zdravě, a co ve dnech, kdy sníte první věc, která vám přijde pod ruku. Možná je to tím, že ve dnech, kdy jíte zdravá jídla, vstáváte dříve a máte čas na to si je připravit. Pokud si však poležíte a pak někam pospícháte, sníte nezdravou buchtu, kterou máte na stole, namísto toho, abyste si připravili misku s jogurtem a ovocem. Nepátrejte po tom, proč to tak je. Hlavní je, že vaše tukové zásoby mizí!

Tereza Dočkalová

 

O koučování.

Možná jste si přečetli o koučování něco v novinách, nebo jste o něm slyšeli. Minimálně od nás dostávate informace o našich programech a službách. V poslední době je koučink doopravdy velmi oblíbený. Možná dokonce znáte někoho, kdo si najal kouče. To opravdu funguje?

Rozhodli jsme se Vám na tuto otázku odpovědět:

TweediePricewaterhouseCoopers (PwC) a Kanadská založená asociace Resource Centre Inc, shromáždil informace od více než 2100 klientů, z 64 zemí. Zpráva obsahuje informace o vnímání klientů o průmyslu, jejich motivaci k zapojení do koučování, o tom, jak vybírat kouče, jejich hodnocení účinnosti koučování, návratnost investic (ROI) od jejich koučování a další. Výsledky tohoto výzkumu vnáší příznivé světlo na práci koučů na celém světě. 78,5 procent hodnoceného výsledku pochází od klientů žijících v Evropě.

. Ohromující počet klientů v regionu EMEA (96,9 procent) uvedlo, že by za stejných podmínek koučování podstoupilo znovu. Působivě vysoká spokojenost klientů s profesionálním koučováním může být korigována s výraznou návratností investice pro firmy a jednotlivce, kteří používají koučování. Měření výsledků investic ukazují, že návratnost investic z koučování je docela dobrá:

Ve střední ch firmách byla návratnost 700 procent, nebo sedminásobek počáteční investice.

Ve skutečnosti tyto výsledky ukazují, že z těch, kdo byli ROI dotazování na návratnost investice do koučování, výrazná většina (68 procent pro osobní a 86 procent pro firmy) uvedlo, že jejich návratnost byla nejméně 100 procent jejich původní investice do koučování. V některých případech návratnost investice do koučování překročila 16 ti násobek.

Koučování přineslo dotazovaným respondentům tyto výhody:

72% zlepšení vztahů na pracovišti i v soukromí
66% zlepšení životní rovnováhy
72% zvýšení pracovního výkonu
74% zlepšení interpersonálních dovedností
73% zlepšení komunikačních dovedností

Mezi světové špičky, které poměrně frekventovaně využívají koučování patří společnosti IBM a Deloitte and Touche. Prostřednictvím svých interních koučovacích programů, a spolupráce s externími kouči vytvářejí tyto společnosti své strategie.
"Když jsem byl právě jmenován do své první manažerské role Senior, běh BBC Choice (digitální kanál), koučování mě naučilo, jak se říká efektivně komunikovat se svými šéfy,to zlepšilo kvalitu i efektivitu mé práce i celé BBC díky koučování došlo ve vysílacích médiích – zejména ve vytváření , tvůrčích vizí a obchodních strategií.

Posoudili jsme svou dosavadní obchodní strategii, udělali korekce, tak aby si udržela svou vedoucí pozici v odvětví. Důvěra ve vedení vývoej byl v srdci každého zvuku strategie, se rozhodlo používat koučování jako klíčový prvek provádění svých plánů.“ Liz Macann.
BBC Strategické zaměření na koučování je:
Pomoci jednotlivcům zvýšit svou organizační a osobní efektivitu, dosažení stanovených hospodářských výsledků, usnadnit vůdcům najít jejich vlastní řešení, zlepšit vztahy a komunikaci uvnitř i mezi týmy, udržet si klíčové talenty tím, že poskytuje jednotlivcům s podporou.
„Dalším bonusem koučování je spojení s komunitou koučů, kteří umějí vytvořit nádhernou atmosféru pro naši práci.“
Toto je několik inspirativních údajů o měřitelnosti investic do koučování.
Pokud Vás tato čísla utvrdila, a chcete si svého kouče vybrat, vítejte ve SVĚTĚ KOUČINKU.

Tereza Dočkalová 

Naše smysly.

Pohled z očí do očí může nést celou řadu vzkazů. Může říkat miluji Tě, vyzívat k akci, podporovat snění, vyjadřovat respekt, obdiv. Co všechno lze říci pohledem? V neverbální komunikaci je očnímu kontaktu přikládán nepopiratelně velký význam.. Říká se, že oči jsou oknem do duše. Oční kontakt pomáhá udržovat koncentraci posluchače a často díky němu dokážeme „přečíst“, co si druhá strana myslí. Lépe řečeno myslíme si, že to dokážeme. Pokud se kladením otázek a otevřenou komunikací neumíme dozvídat, jestli to co vidíme my je skutečně pravdou, jsme v zajetí domněnek a svou realitu utváříme na domnělých základech.
Co znamená, když Vám někdo nedívá do očí? Neposlouchá, nerespektuje……?
Všichni jsme vybaveni 5 ti smyslovými orgány, které nám zprostředkovávají vjemy z vnějšího prostředí, my je pak vyhodnotíme, vytvoříme závěry a z těchto vznikají více, či méně vědomé akce. Vnímáme tak vzhled, zvuk, povrch, vůni led, zvuk, povrch, vůni či chuť světa kolem nás. Ne náhodou máme 5 smyslových orgánů, které nám zprostředkovávají, v subjektivní formě, tvar, zvuk, povrch, chuť a vůni světa. A ne nadarmo je pro každý smysl určen konkrétní orgán. Každému ze smyslů přísluší orgán, který vjemy zprostředkovává.
Každý ze smyslových orgánů má v celostním vnímání svůj význam a každý z nás má své preferované způsoby vnímání. V případě nefunkčnosti jednoho ze smyslů často jiný zdravý je schopen nahradit funkci nezdravého. Jako příklad zrakově postižení lidé mají se dokáží snadno orientovat v prostředí skrze pocity, sluch….
Nejčastěji využívané smysly jsou tři. Zrak, sluch a cit. Neuro-lingvistického programování je pojmenovává „reprezentační systémy“. A právě tyto systémy využíváme při své každodenní interakci se světem. NLP je rozděluje na vizuální, auditivní a kinestetický systém. Jejich vznik je spojen s evolučním vývojem mozku.
První vývojově nejmladší je tzv. plazí mozek, s nímž se pojí kinestetický reprezentační systém, tento mozek se stará o naše přežití a jsou s ním spojeny reakce typu boj, a nebo útěk. Reakce. Je užitečný v situacích vyžadující okamžité rozhodnutí. Spadají sem nejzákladnější pudy sebezáchovy.
Druhým vývojovým stupněm emocionální mozek, říkáse mu také limbický systém. Vyvinul se přibližně před 50 mil.lety. Je týmově smýšlející a hierarchicky orientovaný. Jeho spojení se sluchovým aparátem zajišťuje vnímání zvuků a vyjádření emocí skrze zvukovou podobu/ vrnění zvířat, různý ton křiku kojence…/
Třetím vývojovým stupněm je neo-cortex. Je to sídlo vizuálního reprezentačního systému. Umožňuje myslet na budoucnost a vytvářet její obrazy.
Je třeba si uvědomit, že u každého člověka je síla reprezentačního systému odlišná a každý ho používá jinak a jindy. Systém, kterým přijímáme informace zvenčí, nemusí být stejný se systémem, který používáme pro jejich vyjádření.
Vraťme se k pohledu z očí do očí. Pokud k někomu dlouze a naléhavě promlouváte a on se na vás nedívá, může to znamenat, že jeho hlavní reprezentační systém pro přijímání informací je sluch. Oční kontakt by ho rozptyloval. Může se stát, že při odpovědi se vám už do očí dívat bude. Je to proto, že jeho převažující reprezentační systém pro předávání informací je vizuální. A nebo oční kontakt opět neopětuje a místo toho rázuje po místnosti sem a tam, rozkládá rukama a všelijak gestikuluje. Používá pak svůj kinestetický a auditivní systém.
Použité zdroje: The Art and Science of Coaching, Úvod do NLP.

Tereza