Celostní koučování- akreditovaný výcvik profesionálních koučů. 14 vyukových dnů vč. Family a týmového koučinku s certifikací CPC a možností pokračovat k ACC nebo PCC certifikaci u ICF Global.Poslední místo.

Know-how  tohoto kurzu koučování s akreditací MŠMT vychází z celosvětově nejúspěšnějšího konceptu výsledkově orientovaného koučování a je zakončeno mezinárodně respektovanou certifikací. CPC.

Tento kurz koučování je jediný vzdělávací program v oboru koučování v ČR a Evropě, který zahrnuje všechny aspekty a styly koučování. Je velmi přehledný a klade důraz na praktický nácvik jednotlivých technik, koučovacích stylů  a jejich propojitelnost s každodenními manažerskými postupy.

Zahrnuje celkem 14 výukových dnů a v mezidobí mezi jednotlivými výukovými moduly skupinový praktický nácvik koučovacích stylů.

 

 

Pro je tento kurz koučování  určen:

 • HR manažery a manažery vzdělávání
 • interní lektory a kouče
 • projektové manažery, kteří chtějí koučovací styl používat jako rozvojový nástroj pro sebe a práci s týmy
 • manažery podnikatele, vlastníky firem a ředitele, kteří hledjí cestu k vyšší osobní efektivitě a výkonnosti
 • team-leadery a projektové manažery
 • zájemce, kteří se chtějí stát profesionálním koučem 
 • lektory dalšího vzdělávání (rozvojové kurzy, soft-skills tréninky)
 • všechny, kdo mají zájem o osobní rozvoj a růst a chtějí umět využívat sebekoučování v každodenním životě

Tři důvody proč si vybrat tento program:

1. Nejvyšší možná kvalita know how

2. Názornost výuky- 80 % praktických nácviků

3. Finanční dostupnost a rychlá návratnost investice

Stručně o průběhu tohoto kurzu koučování:

 • délka kurzu: 14 dní, celkem 164 hod vč.praktického nácviku koučování v mezidobí a plnění samostatných úkolů.
 • maximální počet účastníků: 10
 • lokalita: Haštalská 17, Praha 1
 • lektoři tohoto kurzu: Tereza Dočkalová a tým

Výuka probíhá ve všech výukových dnech

od 10:00 do 17:00 s polední přestávkou od 13:00 do 14:30 hod

Po absolvování tohoto kurzu koučování  můžete v naší škole koučování pokračovat s týmem zahraničních mentorů k získání ACC nebo PCC certifikace. 

V tohoto kurzu koučování  se seznámíte s následujícími koučovacími styly:

Celý tento kurz nabízí klientům zajímavý a strukturovaný přehled základních i pokročilých dovedností a technik, které jsou při koučování oblíbené pro svou jednoduchost a efektivitu, současně však respektují přirozenost a propojují principy výsledkově orientovaného přístupu s použitím kreativních částí osobnosti a intuice. Přidanou hodnotou tohoto kurzu koučování je propojení spirituální dimenze s výsledkově orientovaným koučováním.

 • Tansakční koučování
 • Transpersonální koučování
 • Kreativita v koučování
 • Intuitivní přístup v koučování
 • Koučování a manažerskou konverzaci zaměřenou na řešení
 • NLP techniky v koučování 
 • Psychologie úspěchu a koučování
 • Mentální koučink
 • Modelování a Strategie Géniů podle Roberta Diltse ve výsledkově orientovaném koučování
 • Koučování vnitřního dialogu
 • Koučování zvyků emoční inteligence, které snižují manažerskou výkonnost
 • Koučování akcelerovaného učení
 • Koučování skrze Inner Game
 • Koučování v komerčním prostředí
 • Family Coaching a vztahový koučink   
 • Týmový koučink              

Časový harmonogram tohoto kurzu koučování:

1. Modul  8.-9.12.2017

Základy koučování, model GROW, Imaginativní techniky, techniky zaměřené na definování klientových cílů, Inner Game v koučování a NLP techniky.

2. Modul 5.-6.1.2018

Transakční koučování zaměřené na realizační kroky, psychologie úspěchu, koučování projektového řízení a koučování zvyků emoční inteligence. 

3. Modul  16.-17.2.2018

Motivace a inspirace, manažerský model spirálové dynamiky, typologie manažerských stylů a klientů, přepis limbického otisku a výsledkový rámec při koučování traumatických vzpomínek, techniky přerámcování a koučování skrze"kód těla".

4. Modul 2.-3.3.2017

Efektivní komunikace v koučování, zpětná vazba pravidla jejího dávání a umění ZV přijímat, NLP a metaprogramy, mandala mysli, koučování sportivního výkonu a implementace koučování ve firemním prostředí.

5.Modul 16.-17.3.2017

Integrace výuky z předchozích modulů, budování vlastní značky a marketing v profesi kouče, práce se sociálními sítěmi. Závěrečný test.

6.Modul 13.-14.4.2018

Family Coaching, koučování partnerských vztahů, jednotlivců i párů, koučování témat spojených s intimitou a oblastí sexuality.

7.Modul 4.-5.5.2018

Týmový koučink, budování kompetencí nutných pro týmový koučink, manažerské a rozhodovycí styly, týmové role a práce se souciálním kontextem v týmu. 4D metodologie, kterou používá pro práci se špičkovými týmy NASA.

Závěrečná zkouška a certifikace:             

V závěru tohoto programu absolvují jeho účastníci jednoduchý  test, který zahrnuje 30 otázek a ukázku praktického koučování.

Certifikace:

CPC CERTIFICATON 

TENTO KURZ KOUČOVÁNÍ JE AKREDITOVÁN MŠMT KOUČ- ČJ MŠMT 322250/2015-1/748, výuka zahrnuje komnpetence kouče tak, jak je definuje ICF. Účastník  může  předožit  certifikát o abslovlvání kurzu koučování ke schválení u ICF Global a pokračovat k získání  mezinárodních certifikací/ ACC, PCC/ u ICF Global.

Podmínky pro získání certifikace

Absolvovat tento kurz koučování  splněním docházky ve výši 80% celkového výukového rámce a zakončit jej závěrečnou zkouškou skládající se z písemného testu a ústní praktické zkoušky.

 

 

 

 

Kurzovné za celý program /7 modulů/: 69 000,- 

Úhradu kurzovného je možno rozložit do 3 splátek po 23 000,-

1. platba rezervační záloha  splatná inned

2. platba do 31.1.2018

3. platba do 31.3.2018

V tomto kurzu je 1 místo pro studenty VŠ, nebo ženy na RD za  celý kurz 35 000,- 

Dárek ke kurzu: po absolvování kurzu mohou absolventi během jednoho roku využít možnosti 6 Skype, nebo telekonzultací, při kterých mohou čerpat podporu od svých trenérů při budování kariéry kouče.

Nejčastější otázky zájemců o kurzy koučování:

Jak rychle se mi vrátí investice do kurzu  koučování?

Návratnost investice do kurzu koučování je závislá na mnoha faktorech. Průměrný kouč začíná s cenou 1 000,- až 1 500,- za sezení a při počtu 2 koučovacích sezení týdně- 8 měsíčně je návratnost investice v řádu cca 5- 7 měsíců.

Můžu po absolvování Vašeho kurzu koučování  pokračovat k získání ACC nebo PCC certifikace u ICF?

Ano můžete, potřebujete předložit tréninkový plán, ve výši min. 60 hod. na ACC, na PCC musí mít trénik 120 hodin. Potom potřebujete  absolvovat 10 hodin s mentorem, získat doporučující dopis od mentora a doložit dvě audio nahrávky s přepisem, prokázat tzv.Knowledge Assessment/CKA/. Dále doložit odpovídající počet odkoučovaných hodin Pro PCC 500 z toho 450 placených s 25 různými klienty, pro ACC. Pro ACC 100 hodin z toho 75 placených hodin s 8 klienty. Kromě toho zaplatit poplatek za zkoušku  ve výši od 400 do 600 USD.

Jaké oprávnění potřebuji abych mohl začít v koučování podnikat?

Potřebujete pouze živnostenský list.

Mohu pracovat jako interní kouč po absolvování Vašeho výcviku?

Ano.

Chcete si objednat tento kurz  koučování a nebo se na něco zeptat?

Domluvte si telekonzultaci nebo registraci přímo s hlavní trenérkou:

Terezou Dočkalovou

Email:  terezadockalova@coachingworld.cz

Mobil: +420  737 453 707, 605 551 115  

 

Podmínkou pro  závaznou  rezervaci místa v kurzu  koučování pro vás je úhrada rezervační zálohy. Přednost mají klienti, kteří hradí celé kurzovné.

Cena zahrnuje práci a čas lektora, výukové manuály, komplexní know-how pro karieru kouče a implementaci koučování jako stylu vedení lidí.  

Na Vaši rezervaci v kurzu koučování  se vztahuje opce  po dobu 5 dnů, pokud po uplynutí této lhůty není uhrazena záloha na kurz, nebo celá částka, jsme oprávněni postoupit místo jinému zájemci.

Klient- uchazeč o místo v tomto programu bere na vědomí, že se seznámil s VŠEOBECNÝMI OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI a vyplněním objednávkového formuláře, nebo emailovou objednávkou potvrzuje svůj souhlas s nimi.

 

Vyberte, jakou část semináře chcete zaplatit.