Celostní koučování CW- kurz koučování akreditovaný MŠMT s certifikací CPC a možností pokračovat k certifikaci ACC nebo PCC u ICF Global.

 

Celostní koučování  CW  svým obsahem unikátní a jediný kurz koučování v ČR, který nabízí nejvyšší možnou komplexnost co do způsobů práce s klienty, vztahový i týmový koučink v jednom balíčku. Hlavními pilíři pro vznik tohoto koučovacího kurzu jsou práce  Miltona Ericksona,  Marilyn Atkinson, Deepaka Chopry,Sira Johna Whitmora, Roberta Diltse. Jeho autorka Tereza Dočkalová  propojuje v tomto kurzu klasickou výkonnostně orientovanou klasiku koučování se svými bohatými zkušenostmi s koučováním a práci s lidským potenciálem. Celý kurz  se opírá o nejnovější poznatky neurověd a práce s lidským potenciálem.tvoří moderní, jednoduchý, přehledný a snadno uchopitelný set nástrojů vhodných pro koučování v jakékoli oblasti.

Kurz celostní koučování si klade za cíl přiblížit a předat jeho účastníkům koučování jako moderní nástroj rozvoje jednotlivce i skupin a zajistit nejlepší možné podmínky pro praktický nácvik jednotlivých koučovacích stylů.

Zahrnuje celkem 120 hodin studia / 96 hodin v učebně s trenéry kurzu+ 24 hod. plnění samostatných úkolů a praktické koučování v mezidobí mezi moduly ve skupinách/.

                                         

                                         Kurz CELOSTNÍ KOUČOVÁNÍ ocení zejména:

 • Jednotlivci, kteří se chtějí stát kvalitními certifikovanými   profesionály v koučování a chtějí nabídnout svým klientům to nejlepší.
 • Společnosti, které chtějí rozvíjet své zaměstnance a zhodnocovat kapitál lidských zdrojů skrze podporu silných stránek zaměstnanců a jeiich  zdokonalování.
 • Týmy, které hledají cesty k trvalé udržitelnosti výsledků a zvyšování konkurenceschopnosti a inovacím.
 • Lídři kteří chtějí posouvat své podřízené k lepším výsledkům.
 • Personalisté , HR manažeři  a manažeři  vzdělávání.
 • Interním koučové  a lektoři, kteří chtějí obohacovat a rozšiřovat své portfolio nástrojů a technik.
 • Manažeři, podnikatelé  a vlastníci  firem, kteří hledají cestu vyšší osobní i týmové efektivitě.
 • Pedagogové, kteří chtějí svým studentům pomáhat rozvíjet jejich potenciál jedinečnosti.
 • Psychologové a karierním poradcům, kteří hledají nové nástroje pro práci s nasměrováním svých klientů zejména v oblasti profesní seberealizace.
 • Terapeuti, kteří chtějí obohatit svou praxi velmi jednoduchou výsledkově orientovanou konverzační strukturu.
 • Sportovní trenéři a koučové, kteří chtějí zkvalitnit práci pro své svěřence.
 • Všichni , kdo se chtějí naučit používat koučování jako sebe rozvojový nástroj a zlepšit kteroukoli ze svých 

                               Proč si vybrat CELOSTNÍ KOUČOVÁNÍ:

  1. Získáte nejvyšší možnou kvalitu  a komplexnost koučovacího know how přímo od jeho tvůrců.

  2. Zažijete  praktickou názornost  výuky až 80% a každou z technik si budete moci vyzkoušet  a konzultovat způsob jejího použití se zkušenými trenéry kurzu.

  3.Prohloubíte své dovednosti vytvářet vize, komunikovat je a motivovat ostatní k jejich realizacím.

  4.Ovládnete způsoby jak pracovat s vnitřními barierami, které jsou často limitující v dosahování výkonů.

  5. Naučíte se techniky INNER GAME A PERFORMANCE TUNING pro práci s jednotlivci i týmy.

  6.Budete umět pomoci svým klientům i sobě  při vytváření láskyplných vztahů.

  7. Stanete se lepšími manažery, lídry a komunikátory.

  8. Zajistíte si rychlou návratnost investice do kvalitního vzdělání.

   

  Stručně o průběhu kurzu:

 • délka kurzu: 14 dní, členěno po jedno a dvoudenních modulech.
 • maximální počet účastníků: 13
 • lokalita: Praha 1, Haštalská 17
 • lektoři: Tereza Dočkalová, EPC a tým

Výuka probíhá ve všech výukových dnech od 10:00 do 17:00 s polední přestávkou od 13:00 do 14:30.

V mezidobí mezi jednotlivými moduly procvičují klienti- účastníci kurzu koučování prostřednictvím Skype jednou týdně pod vedením trenéra kurzu.

Supervizorkou a hlavní trenérkou kurzu je Tereza Dočkalová, EPC. Autorka kurzu je certifikovaným koučem na úrovni ACTP certifikace / Erickson College/, a její zkušenosti s koučováním jsou více než 4 tis. hodin. 

V průběhu kurzu CELOSTNÍ KOUČOVÁNÍ  se seznámíte s následujícími koučovacími styly:

Model G.R.O.W a výkonnostně orientované transpersonální koučování.

Transakční koučování.

Transpersonální koučování.

Koučování a manažerskou konverzaci zaměřenou na řešení.

Aplikovat koučování jako manažerskou kompetenci.

NLP techniky v koučování.

Modelování a Strategie géniů podle Roberta Diltse

Koučování vnitřního dialogu

Koučování zvyků emoční inteligence, které snižují manažerskou výkonnost.

Inner Game ve sportu i managementu.

Vztahový koučink jednotlivců I párů- family coaching.

Týmový koučink

Tento rozsah koučovacích stylů, znalostí a technik  v programu zajišťuje  jeho účastníkům jako jediný v České republice a v Evropě nejkomplexnější arzenál nástrojů a technik, vhodných pro výslekdově orientované koučování. Po absolvování tohoto koučovacího kurzu je  účastník plně připraven na profesionální dráhu kouče a je schopen kvalitně používat koučování  s trvalou udržitelností praktických koučovacích postupů při vedení a rozvoji lidského potenciálu, v praxi externího i interního kouče.

Datum konání jednotlivých modulů:

Modul 1.  11.-12.5.2018

·       kořeny a historie koučinku

·       etický kodex kouče /dle ICF/

·       vymezení pojmu koučování a vyjasnění rozdílů mezi terapií, koučováním, poradenstvím a prací mentora

·       typologie osobností a druhů klientů v koučování

·       koučovací smlouvy pro jednotlivce i korporátní klientelu

·       mozek a strukturální neurologie, ze které vychází koučování

·       mandala mysli

·       struktura a vedení koučovacího rozhovoru

·       komunikační kanály v koučování

·       měřitelnost výsledků a úspěchu v koučování

·       imaginativní techniky

·       definování klientových cílů

·       model GROW

·       NLP techniky v koučování zaměřené na definování cílů

·       úrovně řízení procesů změn

Modul 2.  18.-19.5.2018

·       transakční koučování

·       vnímání času a prioritizační schémata

·       maximalizace výkonu v čase

·       koučování polaritních  emocí a niterních stavů

·       koučování projektového řízení

·       NLP techniky v koučování projektového řízení

·       Strategie Géniů podle Roberta Diltse

·       Ericksonovský styl koučování

·       brainstormingové techniky

·       techniky pro ukotvení nových návyků

·       rozvoj nových kreativních řešení

Modul 3.  15.-16.6.2018

·       transpersonální a hodnotově orientované koučování

·       rozvoj hodnot

·       spirálová dynamika  a manažerský styl podle Grawese

·       definování klíčových výstupů

·       Inner Game v koučování

·       efektivní komunikace kouče

·       klíčové výstupy

·       somatický koučink

Modul 4.  27.-28.7.2018 

·       emoční inteligence v koučování

·       mandala mysli a práce s vědomými I nevědomými myšlenkovými procesy

·       koučování vnitřního dialogu

·       asociované a disociované procedury v koučování

·       koučování skrze modelování

·       navozování transových stavů v koučování a organická hypnóza

·       work life balance

·       metaprogramy

·       kalibrace v koučování

·       kotvení žádoucích stavů a zdrojů

Modul 5 14.-15.9.2018 marketing kouče, budování kariery kouče, závěrečná zkouška a test.

 • kompetence kouče dle ICF
 •  osobnost kouče
 •  definování kariery kouče
 • marketingové strategie úspěšných koučů/ Email marketing, sociální sítě, PR koučink a budování osobní značky
 • vytváření vlastního karierního plánu kouče

Modul  6 28.-29.9.2018  

Týmový koučink a performance tunning

Hlavními zdroji  pro vzník tohoto modulu  je kniha Paula Gossena a Dr. Marilyn Atkinson The Business Transformed, kterou přeložila autorka tohoto programu Tereza Dewald- Dočkalová do Češtiny a práce Chalesse Pellerina amerického astrofyzika, který pracoval 20 let v NASA a napsal knihu HOW THE NASSA BUILDS TEAM.

Kurz plně respektuje profesní  i etické standarty Mezinárodní federace  koučů / ICF/.

Cílem kurzu TÝMOVÝ KOUČINK je  podpořit kdo pracují s týmy v rozvíjení týmové dinamiky, motivace, zlepšování a prohlubování týmové komunikace a výkonnosti.

V kurzu  týmový koučink rozvine účastník tyto kompetence:

Navazování vztahů v týmu:

Znalosti důležité pro vytvoření autentické, vřelé, uvolněné komunikace pro efektivní  i kreativní týmové vztahy a vztahy týmů s manažery Dále rozvoj dovednosti používat neurolingvistické programování při práci s týmem a v komunikaci zaměřené na řešení uvnitř týmu i  se zákazníky

Zadání - kontrakt: 

Tato část zahrnuje rozvoj schopnosti jasně definovat  co je potřeba pro rozvoj konkrétních týmových zadání a dohod u projektu tak, aby byly dosahovány požadované výsledky.

Koučovací smlouvy a profesní  etika:

Tato část program vnáší jeho účastníkům vhled a inspiraci k vytváření transparentních smluv mezi kouči a zadavateli, dále  porozumění tomu, co je  vhodné v dobře nastaveném  koučovacím vztahu, včetně podrobností, které se týkají nastavení  jednotlivých zodpovědností. Účastníci se učí jak používat zpětnou vazbu jako rozvojový nástroj při budování koučovacích dovedností.

Facilitace rozvojových procesů účastníků procesu a monitoring výsledků:

 1. Kladení otázek, které podporují motivaci, inspiraci, tvořivost a dosahování vytyčených cílů.
 2. Nastavení cílů  s vysokým motivačním rámcem pro splnění.
 3. Alternativní procesy rozvoje myšlení z různých perspektiv.
 4.  Identifikace potřeb  i priorit týmů.
 5. Podpora k vzájemné komunikaci mezi jednotlivými týmy    zainteresovaných v projektech zejména ve vzájemné komunikaci, nastavování akcí  a vytváření závazků.
 6. Rozvoj dovedností vest efektivně dialog.
 7. Učení se různorodým formátům týmového koučování
 8.  Budování expertní zkušenosti a výkonu.

Pokud víte, že se některého z modulů nemůžete zúčastnit, rádi Vám umožníme absolvovat jej v náhradním termínu a zajistíme pro Vaše studium maximální možnou flexibilitu.

Modul 7. 14.-15.12.2018  Family Coaching a koučování partnerských vztahů

Certifikace:

KURZ JE AKREDITOVÁN MŠMT KOUČ- ČJ MŠMT 322250/2015-1/748,výuka zahrnuje kompetence kouče tak, jak je definuje ICF. Účastník programů může  předložit  certifikát o absolvování naších výcviků ke schválení u ICF Global a pokračovat k získání  mezinárodních certifikací/ ACC, PCC/ u ICF Global.

 

 

 

Kurzovné za celý sedmi modulový kurz je stanoveno na 79 900,-  při objednávce a úhradě do 30.4.2018 je cena stanovena na 55 000,-

Kurzovné za prvních pět modulů je stanoveno na 49 000,- při objednávce a úhradě do 30.4.2018 je cena stanovena na 39 500,-

V kurzu máme jedno místo pro maminku na RD nebo studenta VŠ za speciální cenu: 35 000,-

Kurzovné zahrnuje:

Práci a čas lektora, výukové prostory, podporu lektora v mezidobí mezi jednotlivými moduly, přehledné výukové materiály , drobné občerstvení o přestávkách.

Podmínkou pro  závaznou  rezervaci místa v kurzu  koučování pro vás je úhrada rezervační zálohy. Přednost mají klienti, kteří hradí celé kurzovné..  

Na Vaši rezervaci v kurzu koučování  se vztahuje opce  po dobu 5 dnů, pokud po uplynutí této lhůty není uhrazena záloha na kurz, nebo celá částka, jsme oprávněni postoupit místo jinému zájemci.

Klient- uchazeč o místo v tomto programu bere na vědomí, že se seznámil s VŠEOBECNÝMI OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI a vyplněním objednávkového formuláře, nebo emailovou objednávkou potvrzuje svůj souhlas s nimi.

 

Nejčastější otázky zájemců o kurzy koučování:

Jak rychle se mi vrátí investice do kurzu  koučování?

Návratnost investice do kurzu koučování je závislá na mnoha faktorech. Průměrný kouč začíná s cenou 1 000,- až 1 500,- za sezení a při počtu 2 koučovacích sezení týdně- 8 měsíčně je návratnost investice v řádu cca 5- 7 měsíců.

Můžu po absolvování Vašeho kurzu koučování  pokračovat k získání ACC nebo PCC certifikace u ICF?

Ano můžete, potřebujete předložit tréninkový plán, ve výši min. 60 hod. na ACC, na PCC musí mít trénik 120 hodin. Potom potřebujete  absolvovat 10 hodin s mentorem, získat doporučující dopis od mentora a doložit dvě audio nahrávky s přepisem, prokázat tzv.Knowledge Assessment/CKA/. Dále doložit odpovídající počet odkoučovaných hodin Pro PCC 500 z toho 450 placených s 25 různými klienty, pro ACC. Pro ACC 100 hodin z toho 75 placených hodin s 8 klienty. Kromě toho zaplatit poplatek za zkoušku  ve výši od 400 do 600 USD.

Jaké oprávnění potřebuji abych mohl začít v koučování podnikat?

Potřebujete pouze živnostenský list.

Mohu pracovat jako interní kouč po absolvování Vašeho výcviku?

Ano.

 

Vyberte, jakou část semináře chcete zaplatit.