INNER VOICE- akreditovaný kurz rétoriky a prezentačních dovedností.

Cílem jednodenního  kurzu INNER VOICE je probudit v jeho účastnících schopnost přirozeného a poutavého hlasového projevu. Jistotu ve vystupování a posílit schopnost zaujmout a udržet pozornost hlasem.

Interaktivní kurz je zaměřený prakticky na rozvoj verbálního vyjadřování, na projev jako celek, na soulad fungování rétoriky a neverbální komunikace. 

OBSAH KURZU:

Práce s dechem - základ řeči

Hlasová výchova

 • síla, barva a znělost hlasu
 • jak zaujmout hlasem a přenést emoce do hlasu
 • tempo řeči
 • 4 základní tóny hlasu používané nejlepšími řečníky

Kultivovaný a přesvědčivý mluvený projev

 • řečnické dovednosti - jak vyjádřit myšlenku slovy
 • soulad verbální a neverbální komunikace 
 • odstranění frází a parazitních slov
 • praktický trenink mluveného projevu
 • prezentační minimum
 • zvládání trémy
 • jak se stát skvělým řečníkem

Praktický interaktivní trénink rétoriky: výklad a diskuse, praktická dechová, hlasová a řečová cvičení,  práce s textem, vyjadřování emocí, posílení autenticity, zvládání trémy, audio a videotrénink mluveného projevu a individuální rozbor vystoupení.

Každý účastník tréninku pozná své silné a slabé stránky verbální i neverbální komunikace a získá individuální zpětnou vazbu vč. doporučení ke zlepšení.

Treneři kurzu.

Tereza DOČKALOVÁ,EPC - autorka výcviků koučování a hlavní trenérka

Počet míst v kurzu: max 10.

Cena kurzu :  4 800,- 

Pokud se po absolvování tohoto treninku rozhodnete pro studium koučinku a nebo NLP v naší škole koučování, bude Vám uhrazené kurzovné odečteno z ceny výcviku.

Cena zahrnuje prostory ke školení, manuály, práci lektorů a občerstvení o přestávkách.

Lokalita: Na Příkopě 15  Praha 1

Termín: 1.11.2017 od 10:00 do 17:00 s polední přestávkou od 13:00 do 14:30.

Chcete si objednat tento kurz a nebo se na něco zeptat?

Kontaktujte nás:

Email:  tereza.dewald@coachingworld.cz

Mobil: +420 605 551 115

Pevná linka:273 132 944

Na Vaši rezervaci se vztahuje opce  po dobu 5 dnů, pokud po uplynutí této lhůty není uhrazena záloha na kurz, nebo celá částka, jsme oprávněni postoupit místo jinému zájemci.

Klient- uchazeč o místo v tomto programu bere na vědomí, že se seznámil s VŠEOBECNÝMI OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI a vyplněním objednávkového formuláře, nebo emailovou objednávkou potvrzuje svůj souhlas s nimi.

 

 

Vyberte, jakou část semináře chcete zaplatit.