cpclogo

NLP practitioner coaching-akreditovaný program

 

 

Toužíte ve svém životě po naplnění, chcete dosahovat excelentní výsledky, mít  a vytvářet láskyplná partnerství, vést šťastný a spokojený život?

Nebo jste se svým životem spokojeni a chcete se naučit skrze NLP koučovací techniky ,  pomáhat jiným, aby i oni dosáhli v životě toho, po čem touží?

Nedaří se Vám dosahovat vytyčených cílů, přemáhá Vás strach, trpíte trémou, máte pocit, že nedostáváte tolik respektu ,ocenění a nebo neumíte efektivně komunikovat své potřeby, myšlenky, touhy?

Schopnost ovládat svoje niterní procesy a řídit své myšlenky, pocity a emoce, umět sladit  vnitřní prožívání, emoce, slova a skutečné kroky k naplnění svých cílů je jen část toho co se v rámci tohoto program naučíte.

Náš NLP practitioner Vám nabízí veškeré informace znalosti a techniky  s možností zažít formou praktických nácviků pod vedením zkušených trenérů tak, že kromě osobní transformace získáte také sebejistotu v průběhu nácviku, díky které budete umět pomáhat lidem okolo sebe jako kvalifikovaní odborníci.

Cíl programu:
Cílem certifikovaného rozvojového a vzdělávacího programu NLP PRACTITIONER je prohloubit a rozšířit schopnosti účastníků v oblastech komunikace, sebepoznání a sebeuvědomění, motivace, plánování, vyjednávání, osobního rozvoje vedení a řízení.

Program podrobně:
Modul 1. 12.-13.9.2018:

Efektivní komunikace

 • Umění navazovat vztahy- pracovní osobní partnerské.
 • Odhalovat způsoby komunikace toho druhého a umění přizpůsobit vlastní komunikaci různým způsobům myšlení.
 • Využití různých jazykových stylů v obchodním jednání.
 • Účinky neverbálního chování.
 • Umění vést toho druhého jemným způsobem k požadovanému výsledku, ke vzájemnému porozumění a spokojenosti obou stran.
 • Schopnost vnímat problematiku z různých úhlů pohledu a flexibilně využít odlišnosti perspektiv z rozdílných pozic vnímání.
 • Zvládání obtížné komunikace. A vyjednávání v konfliktu
 • Odstraňování komunikačních barier

Modul 2. 9.-10.11.2018:

 • Jak naplno využít své zdroje
 • Umění přimět své tělesné i duševní zdroje ke společné práci.
 • Jak změnit způsob prožívání a převzít kontrolu nad svou myslí.
 • Využití možnosti zobrazování věci tak, aby nás neomezovaly, ale povzbuzovaly a posilovaly.
 • Vědomé řízení emocionálních stavů – neuroasociace.
 • Jak lépe pamatovat pomocí spouštěcích mechanismů.
 • Organizace pomocí neurologických úrovní.
 • Odstraňování možných omezení a blokád na neurologických úrovních.
 • Vnímání s různého úhlu pohledu.

Neurologické úrovně podle Roberta Diltse:

Ve struktuře našeho mozku jsou vjemové systémy přirozenými hierarchiemi nebo úrovněmi – stupni zkušenosti. Změna na vyšší úrovni nevyhnutelně vyvolá změny na nižších úrovních, tyto změny jsou automatické. Změna na nižší úrovni může změnit úrovně vyšší, avšak často bývá problematická, nebo není trvalá.

 • Efektivní stanovování a formulování motivujících cílů.
 • Jak zjistit možné nežádoucí vedlejší účinky a zohlednit vazby na prostředí.
 • Využití vyšších cílů pro dosažení angažovaného a motivujícího postoje při běžné rutinní práci.
 • Přeformování možných překážek na dílčí cíle.
 • Plánování.
 • Jak využít tvořivé strategie W. Disneye.

Strategie Walta Disneye:

Raději bavím lidi s nadějí, že se něco naučí, než učím lidi s nadějí, že se budou bavit.
– Walt Disney –

Robert Dilts vytvořil model strategie Walta Disneye, pozoruhodně tvořivého a úspěšného muže, jehož práce neustále těší bezpočet lidí na celém světě. Byl by skvělým rádcem v podnikání, protože používal obecnou tvořivou strategii, kterou lze použít pro jakýkoli typ problému.

Disney používal tři různé přístupy: Snílek, Realista a Kritik. Jeho spolupracovníci znali tyto tři přístupy, ale nikdy nevěděli, který z nich na setkání bude zastávat. Nejspíše na schůzkách vytvářel rovnováhu a doplňoval ten přístup, který nebyl dobře zastoupen.

Modul 3. 7.-8.12.2018

 • Leadership a hodnoty
 • Uvědomění si svých hodnot a vytvoření žebříčku priorit.
 • Kritéria naplňování hodnot.
 • Hlubší pochopení potřeb druhých.
 • Předcházet konfliktům vyplývajícím ze střetu protichůdných hodnot.
 • Princip osobního vůdcovství.
 • Odhalení vlastní vnitřní představy o čase.
 • Umění zacházet s časem.

Model plánování času:

Základní myšlenku čtvrté generace řízení můžeme vyjádřit vztahem mezi dvěma faktory činnosti: naléhavostí a důležitostí.

Naléhavá činnost vyžaduje okamžitou pozornost. Důležitost má vztah k výsledku. Jestliže je něco důležité, přispívá to k vašemu poslání, k vašim hodnotám, k vašim významným cílům. Naléhavé záležitosti vyžadují reakci. Důležité nenaléhavé akci – více iniciativy.

 • Odhalování podstaty věci.
 • Porozumět tomu, co druhá osoba sděluje.
 • Doplňující otázky
 • Umění identifikovat příčinu a následek v dané situaci.
 • Komunikace zaměřená na řešení.
 • Pozitivní a motivující jazyk.
 • Práce s cíli a výsledky.
 • Generování nových možností volby a kreativní přístup.

Modul 4. 8.-9.2.2019

 • Práce s metaforami, přerámcování a tranzové techniky a přeramcovaní
 • Přerámování kontextu a chování
 • Modely přeramcovaní
 • Metafory
 • Metafory cvičení
 • Přerámcování negativní metafory
 • Reframing
 • Pohádky ,příběhy ,báje

Reframing – Přerámcování:

Změna rámce, ve kterém člověk vnímá událost, změní i její smysl. Změní-li se smysl, změní se ale také reakce a chování člověka.

Přerámcování (reframing) není nic nového. Mnohé báje a pohádky popisují chování nebo události, které změní svůj smysl, jakmile se změní rámec, ve kterém se odehrávají. Jinak vypadající káčátko se změní v krásnou labuť.

Přerámcování je důležitou složkou tvůrčích procesů. Je to schopnost dát něco známého do nového rámce.

 1. Jak rozvinout svojí vlastní kreativitu
 2. Miltonův model jazyka
 3. Stavy vědomí
 4. V.A.K.O.G. tranz
 5. Indukce tranzu
 6. Reframing
 7. Šestikrokové přerámcování
 8. Modely přerámcování
 9. Milton využití
 10. Relaxační techniky

Miltonův model jazyka

 • způsob konstrukce vět využívajících vynechávání, zobecňování a zkreslování
 • je opakem metamodelu jazyka
 • je záměrně neurčitý, nekonkrétní a otevřený
 • udržuje stav transu
 • otvírá přístup k nevědomým zdrojům
 • zajišťuje shodu na obecné úrovni

Všechno, co k dosažení úspěchu v jakémkoli oboru lidské činnosti potřebujeme, je v nás. Otázka zní, jak se k těmto vnitřním zdrojům dostat, jak je poznat a využít v každodenním životě. Dokonce zdánlivě blokující části v nás lze přetvořit ve prospěch a užitek.
Tento modul je zaměřený na kreativní využívání vnitřních zdrojů. Techniky, které zde poznáte, lze použít pro jakoukoli kvalitativní změnu v životě a také pro nastartování léčivých procesů, pro zdraví a harmonizaci.

Organizace programu:
Délka programu: 8 dní členěno po modulech 1. - 4. celkem 72 hodin vč. pravidelných setkání s mentory kurzu a plnění samostatných úkolů.
Maximální počet účastníků: 18.
Lokalita: Odborů 12, Praha 1
Trenérka programu: Tereza Dewald a tým
Výuka probíhá ve všech výukových dnech od 10:00 do 17:00 s polední přestávkou od 13:00 do 14:30.

Hlavní výukový jazyk je čeština, pro anglicky a rusky hovořící klienty je zajištěn kvalifikovaný tlumočník s bohatými zkušenostmi s koučováním.

Certifikace:

Účastnící obdrží pří úspěšném dokončení programu mezinárodně platný certifikát NLP practitioner

Kurzovné:

Kurz je možné absolvovat celý,nebo po jednotlivých modulech.

Cena celého programu je stanovena na 48 000,- při objednávce a úhradě kurzovného do 31.5.2018 je cena kurzu stanovena na 39 500,-

Absolventi výcviků koučování mohou uplatnit slevu ve výši 10%.

Studenti VŠ a ženy na RD hradí částku 25 000,-

Pokud máte zájem jen o některé moduly, je cena modulu stanovena na 13 000,-

Závazná rezervační záloha je 30% ceny programu, přednost mají klentí, kteří hradí celé kurzovné.

Na Vaši rezervaci se vztahuje opce po dobu 5 dnů, pokud po uplynutí této lhůty není uhrazena záloha na kurz, nebo celá částka, jsme oprávněni postoupit místo jinému zájemci.

Klient- uchazeč o místo v tomto programu bere na vědomí, že se seznámil s VŠEOBECNÝMI OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI a vyplněním objednávkového formuláře, nebo emailovou objednávkou potvrzuje svůj souhlas s nimi.

Chcete si objednat tento kurz a nebo se na něco zeptat?
Kontaktujte nás:
Tereza Dočkalová

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mobil: +420 737 453 707

Termíny NLP practitioner coaching pro rok 2018:

1.Modul 20.-21.9.2018

2.Modul 25.-26.10.2018

3.Modul 16.-17.11.2018

4. Modul 13.-14.12.2018

Registrace do těchto temínů je již zahájena. Při objednávce a úhradě 50% zálohy do 31.12.2017 je cena programu stanovena na 39 000,-

 

 

Odběr novinek

Rychlé kontakty

Mob.: 605 551 115

Email: info@coachingworld.cz