Lektorský tým

 

SVĚT KOUČINKU- COACHINGWORLD.

Jsme otevřený prostor pro vzdělávání a rozvoj jednotlivců i skupin z komerčního i nekomerčního sektoru. v oblasti koučování a NLP s akreditací MŠMT v Českém i Anglickém jazyce. Naše know how je celosvětově uplatnitelné a uznávané, vycházíme převážně z Ericksonovského stylu práce s lidským potenciálem.  Tento styl používá více než 400 000 manažerů, koučů a lídrů na celém světě. Kromě kurzů koučování a NLP programů poskytujeme služby individuálních koučů i manažerského mentorinku a podílíme se na vzdělávání a průběžném doškolování interních koučů i školitelů.

Trenéři COACHINGWORLDU procházejí velmi náročným intenzivním  tréninkem, který je vždy speciálně zaměřen na kurz, který budou následne učit.

Tento proces zajištuje vysokou kvalitu vědomostních i dovednostních parametrů mezinárodní školy koučování COACHINGWORLD.

Trenéři jsou průběžně kontrolování pomocí video nahrávek a zpetných vazeb od účastníku a následně se dále vzdělávají v oboru. 

Jsme zakladatelé vlastního certifikačního systému CPC.

Hlavní trenérka školitelů, koučka a autorka akreditovaných kurzů koučování a NLP - Tereza /Aisha/ Dočkalová, EPC-Certifikovaná trenerka školitelů.

Působí jako mezinárodně uznávaná specialistka v koučování s bohatými zkušenostmi v korporátech i soukromém sektoru (více než 4 000 hod).  Studovala koučink a NLP u největších světových autorit v koučování/ Marilyn Atkinson, John Whitmore, Richard Bandler, Robert Dilts, Deepach Chopra, Anthony Robbins a řady dalších významných jmen. Terezu nejvíce v koučování ovlivnil Ericksonovský styl.Jako mezinárodně certifikovaná trenérka trenérů koučování ,a NLP v České republice vede  kurzy koučování, akreditované MŠMT, kterých je autorkou. Její práce vychází s mnoha zkušeností, které získala působením v obchodních a manažerských pozicích.

V kurzech koučování spojuje rozmanitost svého vzdělávání u různých světových špiček v koučování a NLP v jeden konzistentní, jedinečný a neopakovatelný celek vědomostí, které umožňují absolventům umět se podívat na své klienty jako na osobnost s potenciálem vyjímečnosti a probouzet v nich autentické lídry, kteří dokáží uspět v čemkoli pro co se rozhodnou. Její celostní přístup k výuce i individuálnímu koučování přispívá k novému uvědomění lídrů skrze autenticitu, vzájemnost a spojování.

Tereza průběžně rozvíjí nové specializace v koučování. Kromě Českého jazyka, ve kterém je vedena výuka kurzů, hovoří Tereza plynule Anglicky, Německy, Francouzsky, Rusky.

Tereza má ráda výtvarné umění, ráda hraje golf, cestuje, lyžuje, studuje Kabalu a Ajurvédu a věnuje se tantře, průběžně se vzdělává v oboru a rozvíjí vlastní kosmetickou značku.

Vzdělání v koučinku:

 • The Art and Science of Coaching- Erickson College s certifikací ACTP
 • PCC certifikace- úspěšně složená zkouška na této úrovní- platnost certifikace do r. 2013 po té již neobnovena
 • NLP practitioner, master, trenér
 • Trai Trainers- Erickson College Kanada
 • 9 discipline of Emotional Inteligence- Erickson College Kanada
 • Four kvadrant Thinking- Erickson College Kanada
 • Adevanced of the Spirit- Erickson College Kanada
 • Strategi of Genius- Robert Dilts
 • Soul of Leadership Deepak Chopra
 • Základní výcvik rodinných konstelací- Jan Bílý
 • Výcvik celostní tantrické masáže- Denisa Palečková a Richard Vojík
 • One Brain- Kineziologie
 • Grafologie- Česká grafologická komora

Nezávislí členové týmu CW:

 

Mgr. Šárka Kuthanová CPCA- koučování ve firemním prostředí a státní správě.

Šárka je diplomomovaným psychologem a  má bohaté zkušenosti s koučováním ve státním sektoru a v univerzitním prostředí. Kromě koučinku a lektorské činnosti se věnuje vyuce Německého jazyka a tlumočnictví. V Německém jazyce je také Šárka vynikajicí koučka. Šárka má ráda sport, cestování, četbu a dobrou kuchyni.

 

 

 

PhDr.Zdeňka Kárná, CPCA

Už pět let provází muže, ženy, zaměstnance, podnikatele i majitele firem jejich životem. Vystudovala  Masarykovu univerzitu, obor pedagogika, zaměřená na výchovu a vzdělávání dospělých.

Tam  získala vědomostní  background v oblasti psychologie, seberozvoje a celoživotní práce na sobě i schopnosti ovlivňovat s úspěchem životy dospělých lidí, kteří vědí, co chtějí a nebo vědí, co nechtějí.

Zdeńka  učila  také na střední škole, poznala specifické prostředí školství.Poznala práci v  emotivním prostředí médií jak veřejnoprávních, tak soukromých na pozicích moderátorky i reportérky.

Tyto zkušenostipozději využila v soukromém sektoru jako poradce pro public relations ve finanční společnosti Home Credit i ve státním sektoru jako tisková mluvčí na Nejvyšším státním zastupitelství.

Rok  žila a učila se, jak fungují média za mořem, na americké University of Georgia. Tato stáž Zdeňce dala možnost nahlédnout na sebe a okolí z jiné perspektivy, a naučit se ocenit jedinečnost každého z nás.

Zdenka pracujes charismatem, osobností člověka, jeho silnými stránkami i částečně .Pomáhá překonat trému a získat sebedůvěru při poradě, meetingu, zkoušce či veřejném vystoupení a podílí se na realizaci výcviků koučování.

Mgr. Dagmar Mazalová, CPCA

Dáša je velmi charizmatická lektorka komunikačních, prezentačních a obchodních dovedností a současně se podílí na realizaci výcviků koučování. Její práci koučky je obohacena o prvky ARTETERAPIE A DRAMATERAPIE. Zkušenosti pro práci s lidmi Dáša nasbírala především v bankovním sektoru, jako školitelka, dále při práci s rodiči a dětmi a v neposlední řadě v několika projetkech určených seniorům.Dáša má ráda výtvarné umění a zpěv.

 

 

 

 

 

 

Ing. Pera Sršňová, CPC

Petra je koučka a lektorka s bohatými znalostmi z korporátního a manažerského prostředí/ fůze a akvizice, obchodní a manažerská činnost/. Petra se v koučování věnuje týmovému koučinku, a koučování v korporátním prostředí. Její lektorská činnost je zaměřena převážně na ženská témata. Petra se intenzivně vzdělává v oboru a připravuje se na lektroskou činnost pro výcviky koučování.