Letní kurz koučování a ledarshipu pro ženy- akreditovaný kurz.

Letní  kurz koučování a ledarshipu pro ženy.

 „Dobrý lídr je spojen se svou duší …Lídři jsou tu proto, aby dávali a dávat můžete pouze něco, co máte.Duše, která je podstatou Vašeho pravého já, je místem, kde naleznete vhled a hlubokou  moudrost. Když poznáte, co se odehrává ve Vašem nejhlubším nitru, budete moci dávat neomezeně”. Deepak Chopra

Záměrem tohoto  programu, určeného především ženám  je předat jeho účastnicím vysoce kvalitní celosvětově uznávané a prověřené know how v oblasti  koučování spirituálního leadershipu, sebeřízení a vedení lidí ve vysoce estetickém a inspirativním prostředí zámku CATEAU MCELY. Kombinace vědomostí, znalostí, efektivních a funkčních postupů, které jsou spojitelné s  každodenní  manažerskou praxi, a harmonické prostředí, relaxace a dokonalá gastronomie, probudí a podpoří kreativitu účastnic tak, že budou umět získané vědomosti okamžitě aplikovat v praxi a načerpají pro sebe vekou rezervu energie do dalších projektů.

Ocení jej manažerky a ženy pracující  na vedoucích pozicích, majitelky firem, HR a personalistky, interní školitelky, terapeutky lektorky i budoucí  koučky, které chtějí rozšířit portfolio svých lídrovských dovedností o tuto zcela novou dimenzi práci s lidským potenciálem. V programu si najdou své také  ženy, které vychovávají děti a nebo plánují založení rodiny.

Leader

L= lépe naslouchat a pozorovat

E= emoční sbližování

A=  aspekt uvědomění

D= důraz na akci

E= etablování moci

R= role zodpovědnosti

Co si z programu odnesete:

Kombinace spirituálního leadershipu, konverzace zaměřené na řešení, koučování  myšlení je specifická metodika pro výsledkově orientovaný  transformační leadership žen s důrazem na ženskou cyklickou proměnlivost výkonnosti, který dává ženám obrovský přístup ke kreativitě, vitalitě intuici  energii.

  • Přehledný systém nástrojů pro rozvoj ženského leadeshipu skrze porozumění jednotlivým složkám vedení skrze LEADER. skrze systém  komplexního   myšlení.
  • Pochopení souvislostí mezi konverzací zaměřenou na řešení- koučováním a myšlením na jedné straně a pocitovou, emoční a spirituální složkou na straně druhé.
  • K vysvětlení paralel mezi spiritualitou a lidskou výkonností používá autorka   metaforický přístup a prožitková cvičení. Při práci se při tom opírá o vědecké základy, na kterých je tento přístup založen.
  • Nástroje a cvičení pro sebe koučování, sebe rozvoj a transformační koučování,
  • Efektivní systém pro vytvoření osobní filozofie ženy lídra  a komplexního postoje k realitě,
  • Nástroj pro vytváření myšlenkových map nové generace
  • Způsob jak porozumět své biologické podstatě a ženské cykličnosti a návody jak ze svého přirozeného cyklu získat v jeho jednotlivých fázích více tvořivosti, energie i výkonnosti.
  • Radost ze své ženskosti.
  • Relaxační a meditační techniky k odbourání stresu.

Stručně o programu:

Délka trvání programu: 5 dní pobytu na zámku CATEAU MCELY a 6 dní  prezenční výuky v Praze

Časový harmonogram:

Mcely:

Začátek 1.7.2018 společnou večeří a úvodem do kurzu  konec 6.7.2018 16:00.

Praha:

24.-25.8.2018 Family Coaching a vztahový koučink

14.-15.9.2018  Závěrečná zkouška a certifikace

28.-29.9.2019 Týmový koučink

Výukový den začíná v 10:00 a trvá do 17:00 polední přestávka je od 13:00 do 14:30.

Lokalita: Mcely, Chateau Mcely, Praha

Trenéři programu: Tereza Dočkalová, EPC a tým CW

O programu:

Spirituální leadership pro ženy – zní to téměř záhadně!  Proč právě spirituální a ne jiný? Spiritualita  každého z nás je neoddělující, nelineární, může působit i  chaoticky, přes to, abychom byly v leadershipu spokojené, je třeba respektovat její zákonitosti a umět její jednotlivé prvky propojovat s realitou. Její polaritou je  fyzika je založena na symetrii a vztazích.

Naše mysl odráží, ale i spoluvytváří realitu okolo nás a symetrie výsledného prostoru má vliv i na vše okolo nás. Jaký tvar má Vaše spiritualita?

Program používá  6 základních map Ledershipu, pojmenované Deepakem Choprou, jedním z učitelů Terezy Dočkalové, autorky a trenérky programu. Tímto fenomenálním způsobem stimulujeme rozvoj integrální  spirituální inteligence ženy v pozici lídra.  Vytvoříte  si své vlastní 6 prvkové   mapy různých témat relevantních jen pro Vás samotné, například:  moje rodina, můj business , můj volný čas, moje osobní filozofe. Vyzkoušíte  si cvičení na získání rovnováhy a harmonický rozvoj v takto definovaných oblastech. Zjistíte že za tím vším je komplexnost,  i nelineárnost a moudrost uprostřed chaosu, která je výživou všech nových projektů. Naučíte se používat cykličnost jako vysoce kvalitní nástroj plánování.

    

V tomto programu prozkoumáte  počet dimenzí smysluplného leadershipu a  naučíte se s nimi pracovat.

Budeme  se společně zabývat  mnohostí myšlení ženy v pozici lídra .

Zjistíte  že  běžné vzdělávání lídrů se dotýká pouze jedné dimenze a ujasníte si jak je možné integrovat do svého vedení mnohost dimenzí které spirituální leadership obnáší.

 Společně s autorkou  nahlédnete do všech formátů spirituálního leadershipu  a prozkoumáte možnosti, které se Vám  otevřou při jejich použití v oblastech vedení lidí a sebe řízení, samotného, učení se, sebe rozvoje, sebe transformace nebo transformačního ledarshipu.

Program je veden interaktivní formou výuky, hloubku i tempo si určují jeho účastníce sami v rámci skupinové dynamiky.

Historie programu:

Program je vytvořen Terezou Dočkalovou - autorkou a hlavní trenerkou výcviku CELOSTNÍ KOUČOVÁNÍ, akreditovaného MŠMT a vlastníkem značky COACHINGWORLD. Své bohaté zkušenosti s vedením lidí/ téměř 4 000 hodin individuálního koučování, a téměř 15 letá praxe v práci s lidským potenciálem/ propojuje Tereza s výsledkově orientovaným a transformačním přístupem Sira Johna Whitmora a učením Deepaka Chopry/ oba jsou Terezinými učiteli/. Program je předáván v rámci firemních treninků již více než 8 let a bylo jím proškoleno již více než 3 000 žen na vedoucích pozicích.

Know how je  bohaté na teoretické poznatky, praktické ukázky, případové studie individuální  i skupinovou práci, cvičení, meditace a společné diskuze a je sdíleno formou interaktivního dialogu trenérky s účastnicemi programu.

Kurzovné: 89 000,-

Rezervační záloha 30%

Uzávěrka přihlášek 20.6.2018

Cena zahrnuje: Práci a čas hlavní trenérky, výukové prostory, Powerpointové prezentace z celého programu, fotodokumentace flipchartů, ubytování v jednom z nejlepších hotelů Chateau Mcely s možností využití sauny, venkovní výřivky a bohatství bájného Svatojiřského lesa, bohatou snídani formou bufetu,drobné občerstvení o přestávkách a obědy i večeře v podobě dvou menu o dvou chodech.

 

Dárek k programu: večerní kurz míchání aromakosmetiky dle originální Mcelské receptůry, kterou vytvořila zakladatelka značky Mcely Bouquet p. Innéz Cusumano a večerní meditace.

K programu lze zajistit následující doplňkové služby: masáže, manikůra, pedikůra, kosmetika, projížďky na kole a celou řadu sportovních aktivit. Doplňkové služby nejsou součástí cenové nabídky.

Registrace přímo u hlavní trenérky Terezy Dočkalové:

Email:  terezadockalova@oachingworld.cz, 

Mobil: +420 737 453 707

Vyberte, jakou část semináře chcete zaplatit.