NLP akademie - mezinárodně certifikovaný program.

 

NLP Akademie pro veřejnost je 72 hodinový certifikovaný výcvik technik neurolingvistického programování rozdělený do 4 třídenních bloků. Program NLP vychází z hlubokých znalostí fungování lidského mozku. Základními pilíři tohoto programu jsou poznatky předních světových odborníků v oblasti neurolingvistického programování (NLP University Richarda Bandlera, zakladatele NLP).


Neurolingvistické programování (NLP) je soubor vědomostí, znalostí a technik, které účinně ovlivňují myšlenkové procesy a chování a umožňují klientům plně rozvinout své schopnosti a potenciál.
Nlp akademie - mozek

NLP se v koučování jasně zaměřuje na budoucnost a řešení, nikoliv na analýzu a minulost.
NLP v koučování umožňuje efektivní osobní a profesní růst, přeorientování a trvalou změnu.
NLP není založeno na žádných filozofických, náboženských ani duchovních myšlenkách.
NLP pomáhá klientům získat překvapivě rychlé výsledky praktickým a jasným způsobem.

Úspěšnost neurolingvistického programování spočívá v tom, že je založeno na způsobu, jakým funguje lidská mysl – tzv. návod pro mozek.

Název NLP odkazuje na dynamický modeling neurologického, jazykového a kognitivního programování.

Neuro odkazuje na myšlenku, že lidské chování je založeno na neurologických procesech vidění, slyšení, cítění, čichu a chuti. Všichni vnímáme životní prostředí pomocí pěti smyslů, které filtrují příchozí informace podle našich předchozích zkušeností a myšlenkových vzorců, tj. přiřazujeme jednotlivým informacím význam na základě naší osobní historie (co jsme viděli, zažili apod.).

Lingvistické neboli jazykové odkazuje na lidskou schopnost komunikovat sami se sebou a ostatními prostřednictvím verbálního i neverbálního jazyka. Jazyk umožňuje strukturovat jak myšlenky, tak i zkušenosti.

Programování pak odkazuje na procesy, spojené s myšlením, učením a cítěním. Programování umožňuje vědomě vytvářet nové vzorce, potřebné k dosahování našich cílů.  

N + L + P = úspěšný, tvořivý, smysluplný život

Vědomosti a znalosti získané v NLP Akademii jsou nepostradatelné pro váš osobní i profesionální rozvoj.

Kdo by se měl účastnit NLP Akademie?

NLP akademie je pro každého, kdo chce podporovat a rozvíjet své schopnosti, dále se zdokonalovat, být flexibilnější a lépe komunikovat. Je to praktický program pro všechny, kteří chtějí zvýšit svoji produktivitu a efektivitu v profesionálním životě.

Program NLP akademie poskytuje základy NLP a koučování. Odhaluje jeho účastníkům tajemství spojení mezi jazykem a lidským nervovým systémem.
 

NLP AKADEMIE podrobně

Program je „extraktem" těch nejužitečnějších vědomostí a technik pro lidi, kteří se chtějí naučit plně využívat svůj potenciál a dovednosti jako je tvořivost a talent při uskutečňování komerčních i nekomerčních projektů. Využijí jej také všichni, kteří se chtějí naučit prakticky používat koučovací principy.

Program ocení zejména

 • profesionální prodejci, kteří chtějí efektivněji komunikovat s klienty,
 • terapeuti, poradci a koučové, kteří si chtějí rozšířit své vědomosti o NLP techniky a začlenit je do své praxe, aby pomohli svým klientům dosahovat trvalých změn,
 • manažeři, kteří chtějí prohloubit a obohatit své vůdčí, komunikační a řečnické schopnosti a chtějí umět motivovat sebe i tým,
 • řečníci, kteří chtějí prohloubit své schopnosti používání hlasu a jazyka,
 • všichni, kdo chtějí zlepšit a ozdravit své vztahy,
 • a v neposlední řadě ti, kdo chtějí zlepšit své fyzické zdraví.

Myšlenková mapa program NLP

NLP kurz - myšlenková mapa

 

Co se na certifikovaném programu NLP akademie naučíte?

Absolventi celého certifikovaného NLP výcviku budou po jeho absolvování umět pomoci klientům

 • efektivně se připravit na důležité a náročné rozhovory, projevy, jednání a prezentace,
 • řešit konflikty na pracovišti,
 • najít rovnováhu mezi pracovním a osobním životem,
 • zvýšit odolnost vůči stresu,
 • překonávat duševní bloky, které omezují výkon,
 • zastavit tendenci odkládat věci, prohloubit zaměření a cílenost jednotlivých kroků,
 • posílit kreativitu a efektivitu,
 • překonávat profesionální zklamání a nezdary na cestě k cílům,
 • připravit se mentálně na konkurs nebo výkon,
 • překonat trému a najít sebedůvěru,
 • přijímat případné reakce publika, odborné kritiky a jakýkoli jiný druh hodnocení, pokud jde o výkon nebo práci,
 • zvládnout optimálním způsobem negativní zpětnou vazbu poskytovanou veřejností nebo kritiky,
 • efektivně se učit,
 • vytvářet metafory a příběhy,
 • připravit se duševně na špičkový výkon v turnajích, soutěžích a na dalších důležitých místech,
 • objevovat své vnitřní zdroje tak, aby je mohli okamžitě použít,
 • optimalizovat své zaměření, vyrovnanost a důvěru,
 • zvládat vnitřní dialog,
 • mentálně a emocionálně zpracovat a překonat minulost, porážky nebo zranění,
 • zpracovat vnitřní limitující přesvědčení,
 • mentálně a emocionálně zpracovat a překonat kritiku a hodnocení výkonnosti jak ze strany médií, tak fanoušků,
 • připravit se optimálním způsobem na případnou budoucí kritiku ze strany diváků, médií a dalších,
 • zpracovávat bloky na tělesné úrovni.

Certifikace: absolventi tohoto programu získají mezinárodně platný certifikát o absolvování NLP akademie.

Cena za celý certifikovaný NLP výcvik je 68 000 Kč , závazná rezervační záloha je 30%. 

Při objednávce a úhradě kurzovného do 30.11.2017 je cena stanovena na 58 000,-

Absolventi výcviků koučování mohou uplatnit 10% cenové zvýhodnění.

V ceně jsou zahrnuty manuály a pomůcky, práce lektora, prostory k výuce a občerstvení o přestávkách.

Maximální počet míst v programu: 12.

Místo konání: Praha - Odborů 12

V ceně jsou zahrnuty manuály a pomůcky, práce lektora, prostory k výuce a občerstvení o přestávkách.

Maximální počet míst v programu: 18.

Místo konání: Praha 1, Haštalská 17

Trenéři: Tereza Dewald , EPC, Robert Breadon

Termíny NLP  AKADEMIE 2018

Modul 1.  31.5.-1.6.2018

Modul 2.  29.-30.6.2018

Modul 3.  14.-15.9.2018

Modul 4.    5.-6.11.2018

 

Registrace:

Email: info@coachingworld.cz

Pevná linka: 273 132 944, mobil: 605 55 11 15

 

 

 

 

 

Vyberte, jakou část semináře chcete zaplatit.

Přihlašovací formulář

Pro přihlášení na seminář, vyplňte prosím formulář, nebo pošlete e-mail na info@coachingworld.cz

Obrázkové CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.