Týmový koučink – HIGH PERFORMANCE OF GREAT TEAM.

Týmový koučink – HIGH PERFORMANCE OF GREAT TEAM je dvoudenní  program program vhodný pro všechny, kdo  chtějí umět používat koučování jako styl vedení úspěšných týmů. Zejména pro  pro muže a ženy na manažerských pozicích, kouče a budoucí kouče kteří chtějí rozšířit portfolio svych služeb o týmové koučování.

Jedním ze zdrojů pro vzník tohoto programu je kniha Paula Gossena a Dr. Marilyn Atkinson The Business Transformed, kterou přeložila autorka tohoto programu Tereza Dewald do Češtiny.

Program plně respektuje profesní  i etické standarty ve shodě s etickými a profesionálními standardy Mezinárodní federace  koučů / ICF/.

Cílem je také podpořit týmy v rozvíjení dlouhodobého mistrovství v klíčových oblastech  nastavování firemních vizí a misí.

Tréninkový program HIGH PERFORMANCE OF GREAT TEAM  zahrnuje rozvoj následujích kompetencí:

Navázování vztahů v týmu:

Znalosti důležité pro vytvoření autentické, vřelé, uvolněné komunikace pro efektivní  i kreativní týmové vztahy a vztahy týmů s manažery Dále rozvoj dovednosti používat neurolingvistické programování při práci s týmem a v komunikaci zaměřené na řešení uvnitř týmu i  se zákazníky

Zadání - kontrakt: 

Tato cast zahrnuje rozvoj schopnosti jasně definovat  co je potřeba pro rozvoj konkrétních týmových zadání a dohod u projektu tak, aby byly dosahovány požadované výsledky.

Koučovací smlouvy a profesní  etika:

Tato cast program vnáší jeho účastníkům vhled a inspiraci k vytváření transparentních smluv mezi kouči a zadavateli, dále  porozumění tomu, co je  vhodné v dobře nastaveném  koučovacím vztahu, včetně podrobností, které se týkají nastavení  jednotlivých zodpovědností. Účastníci se učí jak používat zpětnou vazbu jako rozvojový nástroj při budování koučovacích dovedností.

Facilitace rozvojových procesů účastníků procesu a monitoring výsledků:

  1. Kladení otázek, které podporují motivic, inspiraci, tvořivost a dosahování vytyčených cílů.
  2. Nastavení cílů  s vysokým motivačním rámcem pro splnění.
  3. Alternativní procesy rozvoje myšlení z různých perpektiv.
  4.  Identifikace potřeb I priorit týmů.

5.Podpora k vzájemné komunikaci mezi jednotlivými tými    zainteresovaných v projektech zejména ve vzájemné komunikaci, nastavování akcí  a vytváření závazků.

6. Rozvoj dovedností vest efektivně dialog.

7. Učení se různorodým formátům týmového koučování.

8. Budování expertní zkušenosti a výkonu.

 

 Organizace průběhu  průběhu programu:

• Délka programu: 2 dny 

• Maximální počet účastníků: 18

• Lokalita: Haštalská 17, Praha 1

• Lektoři programu: Tereza Dewald EPC

Po absolvování tohoto programu můžete v naší škole koučování pokračovat s týmem zahraničních mentorů k získání ACC nebo PCC certifikace. 

Termín: 13.-14.2018

Program probíhá ve všech výukových dnech od 10:00 do 17:00 s polední přestávkou od 13:00 do 14:30.

Kurzovné pro tento program:  17 000,-

Certifikace: účasníci tohoto programu obdrží v jeho závěru certifikát o jeho absolvování.

Na Vaši rezervaci se vztahuje opce  po dobu 5 dnů, pokud po uplynutí této lhůty není uhrazena záloha na kurz, nebo celá částka, jsme oprávněni postoupit místo jinému zájemci.

Klient- uchazeč o místo v tomto programu bere na vědomí, že se seznámil s VŠEOBECNÝMI OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI a vyplněním objednávkového formuláře, nebo emailovou objednávkou potvrzuje svůj souhlas s nimi.

Chcete si objednat tento kurz a nebo se na něco zeptat?

Chcete si objednat tento kurz  koučování a nebo se na něco zeptat?

Domluvte si telekonzultaci nebo registraci přímo s hlavní trenérkou:

Terezou Dočkalovou

Email:  terezadockalova@coachingworld.cz

Mobil: +420  737 453 707 , 605 551 115   

Vyberte, jakou část semináře chcete zaplatit.