Základní výcvik profesionálních koučů akreditovaný MŠMT s certifikací CPC.

Mezinárodně certifikovaný program Akreditovaný výcvik profesionálních koučů - základní výcvik je díky svému bohatému obsahu unikátní program v České republice a Evropě, který zahrnuje základní přehled  nástrojů a technik pro kvalitní vzdělání kouče. Program svým obsahem plně pokrývá nejvyšší požadavky na standardy vzdělání v koučinku jako rozvojovém a profesním nástroji.

Cíl programu:

Cílem tohoto programu je poskytnout zájemcům o koučink vysoce kvalitní rozvojový program, díky kterému získají kvalitní know-how v oblasti koučinku. 

Program je koncipován tak, aby pokryl všechny klíčové kompetence definované ICF (Coaching Core Competencies) a připravil jeho absolventy na mezinárodně uznávanou certifikaci. Absolvováním programu získáte 96 hodin specifického koučovacího tréninku, které se započítávají do limitů stanovených ICF pro certifikaci koučů.

Autorka a odborná garantka kvality- Tereza Dočkalová, EPC, Erickson Certified trener.

Pro koho je program určen:

 • HR manažery a manažery vzdělávání
 • interní lektory a kouče
 • projektové manažery
 • manažery podnikatele, vlastníky firem a ředitele, kteří hledjí cestu k vyšší osobní efektivitě a výkonnosti
 • team-leadery a projektové manažery
 • zájemce, kteří se chtějí stát profesionálním koučem s akreditací
 • lektory dalšího vzdělávání (rozvojové kurzy, soft-skills tréninky)
 • všechny, kdo mají zájem o osobní rozvoj a růst a chtějí umět využívat sebekoučování v každodenním životě

Certifikace:

1. CPC certifikát, certifikát kterám dokládáte konkrétní rozsah  vědomostí a zkušeností + přípravu na CPCA nebo CPCM certifikát. Více v sekci CPC certifikace.

2. Certifikát PROFESIONÁLNÍ KOUČ Vás opravňuje k práci interních  i externích koučů - akreditováno MŠMT.

 

Stručně o průběhu programu:

Délka programu: 8 dní , členěno po modulech 1-4. Celkový počet vyukových hodin výukových hodin 120/ 60 prezenční v učebně, 60  on line procvičování ve skupině a plnění samostatných úkolů/. 
Maximální počet účastníků: 12
Lokalita: Na Příkopě 15, Praha 1
Lektoři programu: Tereza Dočkalová, EPC a tým CW

Termíny jednotlivých modulů:

1. Modul: 1.-20.-21.10.2017 Výuka v učebně základy koučování a model G.R.O.W, Focus solution coachnig, Transakční koučování.

2. Modul: 17.-18.11.2017 - Prezenční výuka v učebně spojená s prožitkovými cvičeními a technikami – Implementační techniky v koučování a NLP.

3. Modul: 8.-10.12.12017- Hodnotově orientované koučování, výsledkově orientované koučování dialogu s vnitřním dítětem, práce s niterními stavy a Inner game.

4. Modul: 15.-16.12.2017- Výuka v učebně - Efektivní komunikace kouče, transpersonální koučování. Závěrečný test a praktická zkouška.

Začátek a konec výukového dne je vždy 10:00 a 17:00, polední přestávka je od 13:00 do 14:30.

V mezidobí mezi jednotlivými moduly budou stanoveny termíny konzultaci s asistenty výcviku, kteří budou poskytovat jeho účastníkům efektivní zpětnou vazbu na jejich koučování a odpovídat na otázky, které rozvoj kouče přináší. Tyto konzultace budou probíhat on line vždy 1x týdně/ nejsou povinné/.

Pokud víte, že se některého z modulů nemůžete zúčastnit, rádi Vám umožnme absolvovat jej v náhradním temínu a zajistíme pro Vaše studium maximální možnou flexibilitu.

Hlavní vyukový jazyk je Čeština, pro anglicky hovořící klienty je zajištěn kvalifikovaný tlumočník s bohatými zkušenostmí s koučováním.

Kurzovné:  45 000,-       Rezervační záloha 30%    

V programu je jedno místo pro studenta VŠ ,maminku na RD nebo učitele za zvýhodněou cenu 25 000,-  

Pří objednávce a úhradě kurzovného do 30.9.2017 je cena progamu stanovena na  38 000,- 

                              

DOPORUČENÍ PRO ÚČASTNÍKY PROGRAMU: počet míst v programu je omezen na 10 účastníků, místo pro vás bude rezervováno po úhradě rezervační zálohy ve výši 30% ceny programu, přednost mají klienti, kteří hradí celou cenu programu.

Cena programu zahrnuje práci lektorského týmu výukové prostory, drobné občerstvení o přestávkách a rozsáhle přehledné výukové materiály v tištěné podobě.

Struktura a obsah výuky:

 • Naučíte se identifikační techniky, s jejichž pomocí budou vaši klienti umět identifikovat své cíle a potřeby.
 • Vyzkoušíte si a prakticky zažijete implementační techniky a procesy v koučování.
 • Budete umět sami používat a vyvolat u klientů inspirační a motivační procesy / Stavy FLOW.
 • Zvládnete profesionální vedení koučovacího rozhovoru ve výsledkovém rámci.
 • Rozvinete schopnost zaujmout silnou pozici kouče a dozvíte se, jaké vlastnosti je třeba u osobnosti kouče rozvinout.
 • Osvojíte si kompetence kouče dle ICF tak, abyste byli připraveni na mezinárodně uznávanou certifikaci.
 • Seznámíte se se strukturou koučovacího rozhovoru tak, abyste ji uměli efektivně používat v praxi.
 • Ovládnete umění klást silné a rozvojové otázky.
 • Tím, že se naučíte způsoby, jak definovat cíle a potřeby klientů, stanete se jejich skutečnými podpůrci.
 • Proniknete v rámci koučování do mistrovské hry práce s různými typy osobností.

Podrobný program ZDE.

 

Z ohlasů absolventů:

"Tereza dokáže předat koučovací metody dobře po metodologické a teoretické stránce, ale je větší radost si je s ní prožít přímo na "vlastní kůži". Pod jejím příjemném a efektivním koučování, které bylo součástí výcviku, jsem si ujasnil svoje priority a dokázal získat větší sebedůvěru ke zvládnutí náročních kroků, které jsem si dříve předsevzal. Na Tereze je zřejmá její bohatá zkušenost, díky níž dokáže velmi rychle pochopit podstatu věci. Zároveň ale pracuje velmi citlivě a dává dotyčné osobě dostatečný prostor pro reflexi a stanovení vlastní cesty."

Jan Vařák - absolvent akreditovaného výcviku profesionálních koučů.

Nejčastější otázky zájemců o výcviky koučování:

Jak rychle se mi vrátí investice do výcviku koučování?

Návratnost investice do výcviku koučování je závislá na mnoha faktorech. Průměrný kouč začíná s cenou 1 000,- až 1 500,- za sezení a při počtu 2 koučovacích sezení týdně- 8 měsíčně je návratnost investice v řádu cca 5- 7 měsíců.

Můžu po absolvování Vašeho výcviku pokračovat k získání ACC nebo PCC certifikace u ICF?

Ano můžete, potřebujete předložit tréninkový plán, ve výši min. 60 hod. na ACC, na PCC musí mít trénik 120 hodin. Potom potřebujete  absolvovat 10 hodin s mentorem, získat doporučující dopis od mentora a doložit dvě audio nahrávky s přepisem, prokázat tzv.Knowledge Assessment/CKA/. Dále doložit odpovídající počet odkoučovaných hodin Pro PCC 500 z toho 450 placených s 25 různými klienty, pro ACC. Pro ACC 100 hodin z toho 75 placených hodin s 8 klienty. Kromě toho zaplatit poplatek za zkoušku  ve výši od 400 do 600 USD.

Jaké oprávnění potřebuji abych mohl začít v koučování podnikat?

Potřebujete pouze živnostenský list.

Mohu pracovat jako interní kouč po absolvování Vašeho výcviku?

Ano.

Chcete si objednat tento kurz a nebo se na něco zeptat?

Kontaktujte nás:

Email:  tereza.dewald@coachingworld.cz

Mobil: +420 605 551 115

Pevná linka:273 132 944

 

Pro objednávku a úhradu ceny programu využijte objednávkový formulář, který se Vám zobrazí kliknutím na spodní tlačítko objednat. Objednávkový formulář slouží jako zálohová faktura. Originál faktury Vám bude předán v den nástupu do programu. Nárok na závaznou rezervaci vzniká teprve v den připsání platby plné ceny programu nebo 30% zálohy na účet Coachingworldu.

Vyplněním objednávkového formuláře bere klient na vědomí, že byl seznámen s Obchodními podmínkami zveřejněnými na internetových stránkách Cochingworld.cz v sekci obchodní podmínky a souhlasí s nimi.

Za storno objednávky si Coachingworld účtuje 30% z ceny objednaného programu. Účast v programu je možno na základě rezervace nahradit jiným účastníkem, nebo provést změnu termínu.

 

 

 
Vyberte, jakou část semináře chcete zaplatit.