cpclogo

CELOSTNÍ KOUČOVÁNÍ – ON LINE s certifikací CPC.

CELOSTNÍ KOUČINK– ON LINE s certifikací CPC

Know how tohoto kurzu je identické s prezenční formou studia- kurzem KOUČ akreditovaným MŠMT. 

Celostní koučink nabízí jeho účastníkům bohatý přehled praktických nástorjů výsledkově orientovaného koučinku využitelný v každodenním profesním i osobním životě. Celostní koučink kombinuje klasický Whitmorovský kočovací přístup a metodu GROW s Ericksonovským stylem a NLP technikami, které jsou charakteristické svou jednoduchostí a vysokou efektivitou.

Všechny postupy koučinku jsou navrženy tak, aby je snadno uměl použít profesionální kouč při práci se svými klenty, špičkový manažer, sportovec ale klidně i žena na mateřské, která vychovává své děti

Pojmem celostní koučink se rozumí dovednost koučinku ve všech oblastech a aspektech lidské osobnosti mentální i fyzické i o složky osobnostního rozvoje a propojení s tělem.

Pro koho je kurz určen:

 • Všem, kdo chtějí s koučinkem začít a hledají kvalitní a jedoduchý přístup
 • Manažerům a podnikatelům, kteří chtějí prohloubit své dovednosti a obohatit je o koučovací styl
 • Personalistům a manažerům vzdělávání, kteří chtějí zdokonalovat svou práci s lidmi
 • Vedocím kreativních skupin, kteří chtějí přispívat k inovacím
 • Obchodníkům, kteří touží po lepších výsledcích
 • Pedagogům, kteří chtějí zvýšit kvalitu své práce
 • Mediátorům, kteří chtějí mít více nadhledu pro práci se svými klienty
 • Budoucím koučům a všem, kdo chtějí koučování začlenit do svého života jako rozvojový nástroj. 

Supervizorkou je Tereza Dewald , EPC. Autorka kurzu je certifikovaným koučem / ACTP certifikace/  a disponuje více než 5 000 hodin praktických zkušeností s koučování.

Stručně o průběhu kurzu:

Výuka probíhá ve všech výukových dnech

od 10:00 do 17:00 s polední přestávkou od 13:00 do 14:30 hod

K účasti v kurzu potřebujete připojení k internetu, chytrý telefon a sluchátka nebo počítač vybavený sluchátky a mikrofonem. Celá on line výuka je interaktuvní a probíhá v prostředí virtuální učebny.

Pokud účastníci tohoto kurzu po skončení opatření spojených s COVID 19 budou chtít pokračovat v kurzu formou prezenčního studia, rádi jim to umožníme.

Cíl kurzu:

Seznámit jeho absolventy se základy koučinku, jako profese s celosvětově uznávanými standarty. Předat absolventům znalosti základních technik koučování a zajistit znalost jejích používání v praxi. Probudit u jeho účastníků v koučování sebejistotu, nezbytnou pro zahájení profesionální praxe. Rozvinout potenciál kouče na nejvyšší možné úrovni

V průběhu kurzu se seznámíte s následujícími koučinkovými styly:

 • model GROW a výkonnostně orientovaný transpersonální koučink
 • transakční koučink
 • transpersonální koučink
 • aplikovat koučink jako manažerskou kompetenci
 • NLP koučink
 • modelování a Strategie Géniů podle Roberta Diltse
 • koučink vnitřního dialogu
 • koučink zvyků emoční inteligence, které snižují manažerskou výkonnost

Po absolvování kurzu CELOSTNÍ KOUČINK je klient - účastník plně připraven na profesionální dráhu kouče a je schopen s trvalou udržitelností praktických koučovacích postupů při vedení a rozvoji lidského potenciálu.

Program kurzu podrobně:

Celý kurz rozdělený do 10 jednodenních  modulu  intenzivního on line studia, kdy se účastníky s lektorem setkávají 1za dva týdny a společně  se věnují teoretické I praktické výuce koučování. Program  nabízí klientům zajímavý a strukturovaný přehled základních i pokročilých dovedností a technik, které jsou ve výsledkově orientovaném koučování oblíbené pro svou jednoduchost a efektivitu.

1. Modul 16.5.2020 a 30.5.2020 on line

 • kořeny a historie koučinku
 • etický kodex kouče
 • vymezení pojmu koučink a vyjasnění rozdílů mezi terapií, koučováním, poradenstvím a mentorinkem
 • typologie osobností a druhů klientů v koučinku
 • koučovací smlouvy pro jednotlivce i korporátní klientelu
 • mozek a strukturální neurologie, ze které vychází koučování
 • struktura a vedení koučovacího rozhovoru
 • komunikační kanály v koučinku
 • měřitelnost výsledků a úspěchu v koučování
 • imaginativní techniky
 • definování klientových cílů
 • model GROW
 • NLP techniky v koučinku zaměřené na definování cílů
 • úrovně řízení procesů v koučinku

2. Modul  13.6.2020 a 27.6.2020 on line

 • transakční koučink- zaměřený na plánování postupů a dosahování cílů
 • vnímání času a prioritizační schémata
 • maximalizace výkonu v čase
 • koučink polaritních emocí a niterních stavů
 • koučink projektového řízení
 • NLP techniky v koučinku projektového řízení
 • Strategie Géniú podle Roberta Diltse
 • Ericksonovský styl koučinku

3. Modul  11.7.2020 a 25.7.2020 on line

 • transpersonální a hodnotově orientovaný koučink
 • rozvoj hodot na časové ose
 • spirálová dynamika  a manažerský styl podle Grawese
 • definování klíčových výstupů
 • efektivní komunikace kouče
 • klíčové výstupy
 • spirituální dimenze v koučinku

4. Modul  8.8.2020 a 22.8.2020 on line

 • emoční inteligence v koučinku
 • mandala mysli a práce s vědomými I nevědomými myšlenkovými procesy
 • koučinkí vnitřního dialogu
 • asociované a disociované procedury v koučování
 • koučink skrze modelování
 • metaprogramy
 • kalibrace v koučinku
 • kotvení žádoucích stavů a zdrojů

5. Modul únor Praha prezenčně 11. a 12.9.2020

 • definování kariery kouče
 • marketingové strategie úspěšných koučů/ Email marketing, sociální sítě, PR koučink a budování osobní značky
 • vytváření vlastního karierního plánu kouče
 • koučování závislostí a fobií skrze NLP techniky
 • závěrečná zkouška a certifikace

Certifikace:


 

CPC certifikát- profesionální kouč

 

Podmínky pro získání certifikace: splnit docházku  na 80%

                                                                    

Kurzovné:

Při platbě celého programu najednou je cena stanovena na 44 000,-

Rezervační záloha je 30 % 

Při objednávce a úhrdě kurzovného do 30.4.2020 je kurzovné stanoveno na 39 990,-

Bankovní spojení pro úhrady záloh: 225003712/0600 jako VS uveďte číslo svého mobilního telefonu a do zprávy pro příjemce napište prosím název kurzu.

Cena zahrnuje práci a čas lektora, výukové manuály, komplexní know-how pro karieru kouče a implementaci koučování jako stylu vedení lidí v komerčním i nekomerčním sektoru.

Máte zájem o tento kurz? Kontaktujte nás!

Email: info@coachingworld.cz

   

 

 

Odběr novinek

Rychlé kontakty

Mob.: 605 551 115

Email: info@coachingworld.cz