cpclogoLetní  INTENZIVNÍ KURZ CELOSTNÍ KOUČOVÁNÍ - KURZ AKREDITOVANÝ MŠMT S CERTIFIKACÍ CPC A MOŽNOSTÍ POKRAČOVAT K ACC NEBO PCC CERTIFIKACI U ICF GLOBAL

Celostní koučink je díky svému bohatému obsahu jediný kurz koučinku v České republice a v Evropě, který zahrnuje komplexní vzdělání kouče . Program svým obsahem plně pokrývá nejvyšší požadavky na standardy vzdělání v koučinku jako rozvojovém a profesním nástroji. Hlavními pilíři pro vznik tohoto programu jsou bohaté zkušenosti s koučováním jeho autorky Terezy Dočkalové, práce Johna Whitmora, Miltona Ericksona a Roberta Diltse.

Kurz CELOSTNÍ KOUČOVÁNÍ  je určený všem, kdo chtějí letní sezónu VYUŽÍT KE SVÉMU ROZVOJI, jednotlivcům i skupinám z komerčních i nekomerčních sfér jako rozvojový a profesní nástroj manažerů, personalistů, majitelů firem, obchodníků a všem, kdo pracují na vedoucích pozicích. Ocení jej také projektoví manažeři, vedoucí kreativních skupin, vedoucí pracovníci, account manažeři, budoucí koučové a všichni, kdo se chtějí naučit koučovat sami sebe. Dále všem kdo si uvědomují, že úspěch jednotlivců i organizací závisí na schopných lídrech, lidech, kteří jsou schopni se správně rozhodovat a svá rozhodnutí přetvářet v realitu.

Kurz ocení všichni, kdo se chtějí naučit koučovací styl používat jako styl vedení lidí v pracovním i osobním životě.

Kromě vysoce kvalitního know how Vás obohatí také interakce mezi kolegy a vytvoříte si síť nových kontaktů.

V programech Celostního koučování  Vám pomůžeme stavět Vaše strategie na na dosavadních zkušenostech a posílit schopnosti, pro úspěch ve Vašem špičkovém vedení lidí a při podávání jakéhokoli druhu výkonu.

Budoucí koučové s námi získají vysoce kvalitní know how pro budování koučovací praxe a rozvinou sebedůvěru k tomu, aby uměli využívat příležitosti v koučovacím businessu.

Supervizorkou a hlavní trenérkou programu je Tereza Dewalt, EPC. Autorka kurzu je certifikovaným koučem na úrovni ACTP certifikace / Erickson College/, a její zkušenosti s koučováním jsou více než 5 tis. hodin. 

Další trenéři jsou vybírání podle potřeb skupiny z lektorského týmu CW.

Stručně o průběhu kurzu:

• Délka kurzu: 10 dní, celkem 120 hodin členěno do 5ti modulů vč. samostatných úkolů a praktického nácviku koučování/ 80 hod. prezenčně ,zbývající část formou praktického nácviku koučování pod vedením zkušených mentorů kurzu.
• Maximální počet účastníků 18.
• Lokalita: Ovocný trh 11 Praha 1
• Lektoři kurzu: Tereza Dočkalová, EPC- autorka programu a hlavní trenérka a tým CW

Kurz probíhá ve všech výukových dnech od 10:00 do 17:00 s polední přestávkou od 13:00 do 14:30.

V mezidobí mezi jednotlivými moduly procvičují klienti- účastníci kurzu koučování prostřednictvím Skype jednou týdně pod vedením trenéra kurzu.

Hlavní výukový jazyk je Čeština, pro Anglicky  hovořící klienty je zajištěn kvalifikovaný tlumočník s bohatými zkušenostmi s koučováním.

Struktura a obsah kurzu:

• Naučíte se identifikační techniky, s jejichž pomocí budou vaši klienti umět identifikovat své cíle a potřeby.
• Vyzkoušíte si a prakticky zažijete implementační techniky a procesy v koučování.
• Budete umět sami používat a vyvolat u klientů inspirační a motivační procesy / stavy FLOW.
• Zvládnete profesionální vedení koučovacího rozhovoru ve výsledkovém rámci.
• Rozvinete schopnost zaujmout silnou pozici kouče a dozvíte se, jaké vlastnosti je třeba u osobnosti kouče rozvinout.
• Osvojíte si kompetence kouče dle ICF tak, abyste byli připraveni na mezinárodně uznávanou certifikaci.
• Seznámíte se se strukturou koučovacího rozhovoru tak, abyste ji uměli efektivně používat v praxi.
• Ovládnete umění klást silné a rozvojové otázky.
• Tím, že se naučíte způsoby, jak definovat cíle a potřeby klientů, stanete se jejich skutečnými podpůrci.
• Proniknete v rámci koučování do mistrovské hry práce s různými typy osobností.

Tři důvody proč si vybrat tento kurz:

1. Nejvyšší možná kvalita know how

2. Názornost výuky- 80 % praktických nácviků

3. Finanční dostupnost a rychlá návratnost investice

V průběhu kurzu se seznámíte s následujícími koučovacími styly:

Model G.R.O.W a výkonnostně orientovaný transpersonální koučink.

Transakční koučování.

Transpersonální koučink.

Aplikovat koučování jako manažerskou kompetenci.

NLP koučink.

Přepis limbického otisku / rewriting,

Modelování a Strategie géniů podle Roberta Diltse

Koučování vnitřního dialogu

Koučování zvyků emoční inteligence, které snižují manažerskou výkonnost.

Inner Game ve sportu i managementu.

Tento rozsah koučovacích stylů, znalostí a technik  v programu zajišťuje  jeho účastníkům jako jediný v České republice a v Evropě systematický a ucelený rozvoj kouče. Po absolvování kurzu je klient - účastník plně připraven na profesionální dráhu kouče a je schopen s trvalou udržitelností praktických koučovacích postupů při vedení a rozvoji lidského potenciálu.

Celý kurz rozdělený do 5 modulů nabízí klientům zajímavý a strukturovaný přehled základních i pokročilých dovedností a technik, které jsou ve výsledkově orientovaném koučování oblíbené pro svou jednoduchost a efektivitu.

Datum konání jednotlivých modulů:

Modul 1.  6.-7.8.2021

·       kořeny a historie koučinku

·       etický kodex kouče /dle ICF/

·       vymezení pojmu koučink a vyjasnění rozdílů mezi terapií, koučováním, poradenstvím a mentorinkem

·       typologie osobností a druhů klientů v koučování

·       koučovací smlouvy pro jednotlivce i korporátní klientelu

·       mozek a strukturální neurologie, ze které vychází koučování

·       mandala mysli

·       struktura a vedení koučovacího rozhovoru

·       komunikační kanály v koučování

·       měřitelnost výsledků a úspěchu v koučinku

·       imaginativní techniky

·       definování klientových cílů

·       model GROW

·       NLP techniky v koučování zaměřené na definování cílů

·       úrovně řízení procesů změn

Modul 2. 13.14.8.2021

·       transakční koučink

·       vnímání času a prioritizační schémata

·       maximalizace výkonu v čase

·       koučink polaritních emocí a niterních stavů

·       koučink projektového řízení

·       NLP techniky v koučinku projektového řízení

·       Strategie Géniú podle Roberta Diltse

·       Ericksonovský styl koučování

·       brainstormingové techniky

·       techniky pro ukotvení nových návyků

·       rozvoj nových kreativních řešení

Modul 3.  20.-21.8.2021

·       transpersonální a hodnotově orientovaný koučink

·       rozvoj hodnot

·       spirálová dynamika  a manažerský styl podle Grawese

·       definování klíčových  výstupů

·       Inner Game v koučování

·       efektivní komunikace kouče

·       klíčové výstupy

·       somatický koučink

·       spirituální dimenze v koučinku

Modul 4.  27.-28.8.2021

·       emoční inteligence v koučinku

·       mandala mysli a práce s vědomými I nevědomými myšlenkovými procesy

·       koučování vnitřního dialogu

·       asociované a disociované procedury v koučování

·       koučování skrze modelování

·       navozování transových stavů v koučování a organická hypnóza

·       work life balance a prioritizační schémata

·       metaprogramy

·       kalibrace v koučování

·       kotvení žádoucích stavů a zdrojů

Modul 5.  17.-18.9.2021

      kompetence kouče dle ICF

·       osobnost kouče

·       definování kariery kouče

·       marketingové strategie úspěšných koučů/ Email marketing, sociální sítě, PR koučink a budování osobní značky

·       vytváření vlastního karierního plánu kouče

Pokud víte, že se některého z modulů nemůžete zúčastnit, rádi Vám umožníme absolvovat jej v náhradním temínu  a zajistíme pro Vaše studium maximálníní možnou flexibilitu.

Certifikace:

CPC CERTIFICATON - mezinárodně platný certifikát profesionálních koučů.            

TENTO KURZ KOUČOVÁNÍ JE AKREDITOVÁN MŠMT KOUČ- ČJ MŠMT 322250/2015-1/748                                        

Kurzovné : 49 990,-  

Rezervační záloha 15 000,-

Při objednávce a úhradě kurzovného do 15.5.2021 je cena kurzu stanovena na 38 000,-

Bankovní spojení pro úhrady záloh: 2901799349/ 2010 jako VS uveďte číslo svého mobilního telefonu a do zprávy pro příjemce napište prosím název kurzu.

Cena zahrnuje práci a čas lektora, výukové manuály, komplexní know how pro karieru kouče a implementaci koučování jako stylu vedení lidí v komerčním i nekomerčním sektoru.

Na Vaši rezervaci se vztahuje opce  po dobu 5 dnů, pokud po uplynutí této lhůty není uhrazena záloha na kurz, nebo celá částka, jsme oprávněni postoupit místo jinému zájemci.

Klient- uchazeč o místo v tomto kurzu bere na vědomí, že se seznámil s VŠEOBECNÝMI OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI a vyplněním objednávkového formuláře, nebo emailovou objednávkou potvrzuje svůj souhlas s nimi.

Máte zájem o tento kurz, nebo se chcete na něco zeptat? Napište nám:

Email: info@coachingworld.cz

Mobil: 737 453 707 nebo 605 551 115

   

 

 

 

Odběr novinek

Rychlé kontakty

Mob.: 605 551 115

Email: info@coachingworld.cz