NLP akademie - mezinárodně certifikovaný programcpclogo

NLP Akademie pro veřejnost je 56 ti hodinový certifikovaný kurz technik neurolingvistického programování rozdělený do 8 jednodenních modulů. Kurz NLP akademie vychází z hlubokých znalostí fungování lidského mozku.

Základními pilíři tohoto programu jsou poznatky předních světových odborníků v oblasti neurolingvistického programování (NLP University Richarda Bandlera, zakladatele NLP).

Kurz NLP akademie si klade za cíl předat jeho účastníkům jasný a snadno uchopitelný přehled jednoduchých a efektivních nástrojů aplikovatelných v každodenním pracovním I osobním životě.

Kdo by se měl zúčastnit NLP akademie:

NLP akademie je pro každého, kdo chce podporovat a rozvíjet své schopnosti, dále se zdokonalovat, být flexibilnější a lépe komunikovat. Je to praktický program pro všechny, kteří chtějí zvýšit svoji produktivitu a efektivitu v profesionálním životě.

 • Profesionální prodejci, kteří chtějí efektivněji komunikovat s klienty,
 • Řečníci, kteří chtějí zlepšit své prezentační a řečnické dovednosti
 • Terapeuti, poradci a koučové, kteří si chtějí rozšířit své vědomosti o NLP techniky a začlenit je do své praxe, aby pomohli svým klientům dosahovat trvalých změn,
 • Manažeři, kteří chtějí prohloubit a obohatit své vůdčí, komunikační a řečnické schopnosti a chtějí umět motivovat sebe i tým,
 • Komunikátoři, kteří chtějí prohloubit své schopnosti používání hlasu a jazyka,
 • Všichni, kdo chtějí vytvářet a prohlubovat láskyplná partnerství
 • Sportovci, kteří chtějí zvyšovat skrze techniky NLP svou výkonnost
 • Všichni, kdo chtějí proniknout do mistrovství při práci s emocemi a chtějí se naučit vědomě kontrolovat své myšlenky a emoce.
 • Ti kdo se chtějí trvale vypořádat s trémou, závislostmi a fobiemi skrze práci s niterními stavy
 • Jednotlivci, kteří se chtějí naučit navozovat transové stavy u jednotlivců i skupin.

Co  je NLP:

Neurolingvistické programování (NLP) je soubor vědomostí, znalostí a technik, které účinně ovlivňují myšlenkové procesy a chování a umožňují klientům plně rozvinout své schopnosti a potenciál. Program NLP akademie poskytuje základy NLP a koučování. Odhaluje jeho účastníkům tajemství spojení mezi jazykem a lidským nervovým systémem.
 

NLP se v koučování jasně zaměřuje na budoucnost a řešení, nikoliv na analýzu a minulost.
NLP v koučování umožňuje efektivní osobní a profesní růst, přeorientování a trvalou změnu.
NLP není založeno na žádných filozofických, náboženských ani duchovních myšlenkách.
NLP pomáhá klientům získat překvapivě rychlé výsledky praktickým a jasným způsobem.

Úspěšnost neurolingvistického programování spočívá v tom, že je založeno na způsobu, jakým funguje lidská mysl – tzv. návod pro mozek.

Název NLP odkazuje na dynamický modeling neurologickéhojazykového a kognitivního programování.

Neuro odkazuje na myšlenku, že lidské chování je založeno na neurologických procesech vidění, slyšení, cítění, čichu a chuti. Všichni vnímáme životní prostředí pomocí pěti smyslů, které filtrují příchozí informace podle našich předchozích zkušeností a myšlenkových vzorců, tj. přiřazujeme jednotlivým informacím význam na základě naší osobní historie (co jsme viděli, zažili apod.).

Lingvistické neboli jazykové odkazuje na lidskou schopnost komunikovat sami se sebou a ostatními prostřednictvím verbálního i neverbálního jazyka. Jazyk umožňuje strukturovat jak myšlenky, tak i zkušenosti.

Programování pak odkazuje na procesy, spojené s myšlením, učením a cítěním. Programování umožňuje vědomě vytvářet nové vzorce, potřebné k dosahování našich cílů.  

Vědomosti a znalosti získané v NLP Akademii jsou nepostradatelné pro váš osobní i profesionální rozvoj.

Program je „extraktem" těch nejužitečnějších vědomostí a technik pro lidi, kteří se chtějí naučit plně využívat svůj potenciál a dovednosti jako je tvořivost a talent při uskutečňování komerčních i nekomerčních projektů. Využijí jej také všichni, kteří se chtějí naučit prakticky používat koučovací principy.

Program NLP akademie ocení zejména:

 • profesionální prodejci, kteří chtějí efektivněji komunikovat s klienty,
 • terapeuti, poradci a koučové, kteří si chtějí rozšířit své vědomosti o NLP techniky a začlenit je do své praxe, aby pomohli svým klientům dosahovat trvalých změn,
 • manažeři, kteří chtějí prohloubit a obohatit své vůdčí, komunikační a řečnické schopnosti a chtějí umět motivovat sebe i tým,
 • řečníci, kteří chtějí prohloubit své schopnosti používání hlasu a jazyka,
 • všichni, kdo chtějí zlepšit a ozdravit své vztahy,
 • a v neposlední řadě ti, kdo chtějí zlepšit své fyzické zdraví.

Co pro sebe v NLP akademie získáte:

Absolventi celého  kurzu budou po jeho absolvování umět pomoci klientům:

 • efektivně se připravit na důležité a náročné rozhovory, projevy, jednání a prezentace
 • řešit konflikty na pracovišti
 • najít rovnováhu mezi pracovním a osobním životem
 • zvýšit odolnost vůči stresu
 • překonávat duševní bloky, které omezují výkon
 • zastavit tendenci odkládat věci, prohloubit zaměření a cílenost jednotlivých kroků
 • posílit kreativitu a efektivitu
 • překonávat profesionální zklamání a nezdary na cestě k cílům
 • připravit se mentálně na konkurs nebo výkon
 • překonat trému a najít sebedůvěru
 • přijímat případné reakce publika, odborné kritiky a jakýkoli jiný druh hodnocení, pokud jde o výkon nebo práci
 • zvládnout optimálním způsobem negativní zpětnou vazbu poskytovanou veřejností nebo kritiky
 • efektivně se uči
 • vytvářet metafory a příběhy
 • připravit se duševně na špičkový výkon v turnajích, soutěžích a na dalších důležitých místech
 • objevovat své vnitřní zdroje tak, aby je mohli okamžitě použít
 • optimalizovat své zaměření, vyrovnanost a důvěru
 • zvládat vnitřní dialog
 • mentálně a emocionálně zpracovat a překonat minulost, porážky nebo zranění
 • zpracovat vnitřní limitující přesvědčení
 • mentálně a emocionálně zpracovat a překonat kritiku a hodnocení výkonnosti jak ze strany médií, tak fanoušků
 • připravit se optimálním způsobem na případnou budoucí kritiku ze strany diváků, médií a dalších
 • zpracovávat bloky na tělesné úrovni

Certifikace: mezinárodně platný certifikát o absolvování NLP akademie.

Kurzovné: 58 000 Kč , závazná rezervační záloha je 30% kurzovného

Při objednávce a úhradě kurzovného do 30.4.2020 je kurzovné stanoveno na 48 000,-

Bankovní spojení pro úhrady záloh: 225003712/0600 jako VS uveďte číslo svého mobilního telefonu a do zprávy pro příjemce napište prosím název kurzu.

V ceně jsou zahrnuty manuály a pomůcky, práce lektora, prostory k výuce a občerstvení o přestávkách.

Maximální počet míst v programu: 13.

Místo konání: Praha, Haštalská 17

Trenéři: Tereza Dewald  a tým mezinárodně certifikovaných trenérů NLP.

Termíny NLP  AKADEMIE 2020

Modul 1. 22.5.2020

Modul 2. 5.6.2020

Modul 3. 19.6.2020

Modul 4. 3.7.2020

Modul 5. 17.7.202

Modul 6. 31.7.2020

Modul 7. 14.8.2020

Modul 8. 28.8.2020

Pokud již nyní víte, že  Vám některý z termínů nevyhovuje, rádi Vám umožníme nahradit si jej s další skupinou.

Máte zájem o tento kurz, nebo se chcete na něco zeptat? Kontaktujte přímo hlavní trenérku!

Tereza Dewalt

Email: info@coachingworld.cz

Mobil: 737 453 707

   

 

OBJEDNAT KURZ

 

Odběr novinek

Rychlé kontakty

Mob.: 605 551 115

Email: info@coachingworld.cz