NLP akademie - mezinárodně certifikovaný kurzcpclogo

NLP Akademie pro veřejnost je 8 denní  certifikovaný kurz ,který nabízí přehledný soubor jednoduchých, snadno uchopitelných  nástrojů, technik a postupů neurolingvistického programování . Kurz NLP akademie je rozdělený do 8 jednodenních modulů.  V každém s těchto modulů klienti získávají nové osvědčené postupy a informace o tom, jak je možné dosahovat skrze velmi jednoduché techniky excelentních výsledků  v jakékoli životní oblasti. Kurz NLP akademie vychází z hlubokých znalostí fungování lidského mozku a  zahrnuje 80% praktických nácviků pod vedením zkušených mentorů.

 

Během 8 dnů získáte komplexní know how, které budete umět používat ve svém profesním i osobním životě. 

Stanete se lepšími manažery, lídry, obchodníky,  kouči, terapeuty, zlepšíte své vztahy, budete rozumět lépe sobě i ostatním. V průběhu kurzu se setkáte s kvalitními trenéry, navážete nová přátelství a získáte celou řadu nezapomenutelných sebezkušenostních vhledů a zážitků.

Co  je NLP:

Neurolingvistické programování (NLP) je soubor vědomostí, znalostí a technik, které účinně ovlivňují myšlenkové procesy a chování a umožňují klientům plně rozvinout své schopnosti a potenciál. Program NLP akademie poskytuje základy NLP a koučování. Odhaluje jeho účastníkům tajemství spojení mezi jazykem a lidským nervovým systémem.


NLP se v koučování jasně zaměřuje na budoucnost a řešení, nikoliv na analýzu a minulost.

NLP v koučování umožňuje efektivní osobní a profesní růst, přeorientování a trvalou změnu.
NLP není založeno na žádných filozofických, náboženských ani duchovních myšlenkách.
NLP pomáhá klientům získat překvapivě rychlé výsledky praktickým a jasným způsobem.

Úspěšnost neurolingvistického programování spočívá v tom, že je založeno na způsobu, jakým funguje lidská mysl – tzv. návod pro mozek.

Program je „extraktem" těch nejužitečnějších vědomostí a technik pro lidi, kteří se chtějí naučit plně využívat svůj potenciál a dovednosti jako je tvořivost a talent při uskutečňování komerčních i nekomerčních projektů. Využijí jej také všichni, kteří se chtějí naučit prakticky používat koučovací principy.

Program NLP akademie ocení zejména:

 • profesionální prodejci, kteří chtějí efektivněji komunikovat s klienty,
 • terapeuti, poradci a koučové, kteří si chtějí rozšířit své vědomosti o NLP techniky a začlenit je do své praxe, aby pomohli svým klientům dosahovat trvalých změn,
 • manažeři, kteří chtějí prohloubit a obohatit své vůdčí, komunikační a řečnické schopnosti a chtějí umět motivovat sebe i tým,
 • řečníci, kteří chtějí prohloubit své schopnosti používání hlasu a jazyka,
 • všichni, kdo chtějí zlepšit a ozdravit své vztahy,
 • a v neposlední řadě ti, kdo chtějí zlepšit své fyzické zdraví.

Co pro sebe v NLP akademie získáte:

Absolventi celého  kurzu budou po jeho absolvování umět pomoci klientům:

 • efektivně se připravit na důležité a náročné rozhovory, projevy, jednání a prezentace,
 • řešit konflikty na pracovišti,
 • najít rovnováhu mezi pracovním a osobním životem,
 • zvýšit odolnost vůči stresu,
 • překonávat duševní bloky, které omezují výkon,
 • zastavit tendenci odkládat věci, prohloubit zaměření a cílenost jednotlivých kroků,
 • posílit kreativitu a efektivitu,
 • překonávat profesionální zklamání a nezdary na cestě k cílům,
 • připravit se mentálně na konkurs nebo výkon,
 • překonat trému a najít sebedůvěru,
 • přijímat případné reakce publika, odborné kritiky a jakýkoli jiný druh hodnocení, pokud jde o výkon nebo práci,
 • zvládnout optimálním způsobem negativní zpětnou vazbu poskytovanou veřejností nebo kritiky,
 • efektivně se učit,
 • vytvářet metafory a příběhy,
 • připravit se duševně na špičkový výkon v turnajích, soutěžích a na dalších důležitých místech,
 • objevovat své vnitřní zdroje tak, aby je mohli okamžitě použít,
 • optimalizovat své zaměření, vyrovnanost a důvěru,
 • zvládat vnitřní dialog,
 • mentálně a emocionálně zpracovat a překonat minulost, porážky nebo zranění,
 • zpracovat vnitřní limitující přesvědčení,
 • mentálně a emocionálně zpracovat a překonat kritiku a hodnocení výkonnosti jak ze strany médií, tak fanoušků,
 • připravit se optimálním způsobem na případnou budoucí kritiku ze strany diváků, médií a dalších,
 • zpracovávat bloky na těles4é úrovni.

Certifikace: mezinárodně platný certifikát o absolvování NLP akademie.

Cena za celý certifikovaný NLP výcvik je 48 000 Kč 

Rezervační záloha 18 000,-

V kurzu je jedno místo pro maminku na RD za zvýhodněnou cenu 25 000,-

Bankovní spojení pro úhrady záloh: 225003712/0600 jako VS uveďte číslo svého mobilního telefonu a do zprávy pro příjemce napište prosím název kurzu.

V ceně jsou zahrnuty manuály a pomůcky, práce lektora, prostory k výuce a občerstvení o přestávkách.

Maximální počet míst v programu: 12.

Místo konání: Praha, Ovocný trh 11

Trenéři: Tereza Dewald  a tým mezinárodně certifikovaných trenérů NLP.

Termíny NLP  AKADEMIE 2020

Modul 1. 14.5.2021

Modul 2. 28.5.2021

Modul 3. 11.6.2021

Modul 4. 25.6.2021

Modul 5. 9.7.2021

Modul 6. 23.7.2021

Modul 7. 6.8.2021

Modul 8. 20.8.2021

 

Máte zájem o tento kurz, nebo se chcete na něco zeptat? Kontaktujte naši kancelář:

Email: info@coachingworld.cz

Mobil: 605 551 115

   

 

OBJEDNAT KURZ

 

Odběr novinek

Rychlé kontakty

Mob.: 605 551 115

Email: info@coachingworld.cz