NLP akademie - mezinárodně certifikovaný programcpclogo

NLP Akademie pro veřejnost je 56 ti hodinový certifikovaný kurz technik neurolingvistického programování rozdělený do 4 dvoudenních bloků. Kurz NLP akademie vychází z hlubokých znalostí fungování lidského mozku.

Základními pilíři tohoto programu jsou poznatky předních světových odborníků v oblasti neurolingvistického programování (NLP University Richarda Bandlera, zakladatele NLP).

Kurz NLP akademie si klade za cíl předat jeho účastníkům jasný a snadno uchopitelný přehled jednoduchých a efektivních nástrojů aplikovatelných v každodenním pracovním I osobním životě.

Kdo by se měl zúčastnit NLP akademie:

NLP akademie je pro každého, kdo chce podporovat a rozvíjet své schopnosti, dále se zdokonalovat, být flexibilnější a lépe komunikovat. Je to praktický program pro všechny, kteří chtějí zvýšit svoji produktivitu a efektivitu v profesionálním životě.

 • Profesionální prodejci, kteří chtějí efektivněji komunikovat s klienty,
 • Řečníci, kteří chtějí zlepšit své prezentační a řečnické dovednosti
 • Terapeuti, poradci a koučové, kteří si chtějí rozšířit své vědomosti o NLP techniky a začlenit je do své praxe, aby pomohli svým klientům dosahovat trvalých změn,
 • Manažeři, kteří chtějí prohloubit a obohatit své vůdčí, komunikační a řečnické schopnosti a chtějí umět motivovat sebe i tým,
 • Komunikátoři, kteří chtějí prohloubit své schopnosti používání hlasu a jazyka,
 • Všichni, kdo chtějí vytvářet a prohlubovat láskyplná partnerství
 • Sportovci, kteří chtějí zvyšovat skrze techniky NLP svou výkonnost
 • Všichni, kdo chtějí proniknout do mistrovství při práci s emocemi a chtějí se naučit vědomě kontrolovat své myšlenky a emoce.
 • Ti kdo se chtějí trvale vypořádat s trémou, závislostmi a fobiemi skrze práci s niterními stavy
 • Jednotlivci, kteří se chtějí naučit navozovat transové stavy u jednotlivců i skupin.

Co  je NLP:

Neurolingvistické programování (NLP) je soubor vědomostí, znalostí a technik, které účinně ovlivňují myšlenkové procesy a chování a umožňují klientům plně rozvinout své schopnosti a potenciál. Program NLP akademie poskytuje základy NLP a koučování. Odhaluje jeho účastníkům tajemství spojení mezi jazykem a lidským nervovým systémem.
 

NLP se v koučování jasně zaměřuje na budoucnost a řešení, nikoliv na analýzu a minulost.
NLP v koučování umožňuje efektivní osobní a profesní růst, přeorientování a trvalou změnu.
NLP není založeno na žádných filozofických, náboženských ani duchovních myšlenkách.
NLP pomáhá klientům získat překvapivě rychlé výsledky praktickým a jasným způsobem.

Úspěšnost neurolingvistického programování spočívá v tom, že je založeno na způsobu, jakým funguje lidská mysl – tzv. návod pro mozek.

Název NLP odkazuje na dynamický modeling neurologickéhojazykového a kognitivního programování.

Neuro odkazuje na myšlenku, že lidské chování je založeno na neurologických procesech vidění, slyšení, cítění, čichu a chuti. Všichni vnímáme životní prostředí pomocí pěti smyslů, které filtrují příchozí informace podle našich předchozích zkušeností a myšlenkových vzorců, tj. přiřazujeme jednotlivým informacím význam na základě naší osobní historie (co jsme viděli, zažili apod.).

Lingvistické neboli jazykové odkazuje na lidskou schopnost komunikovat sami se sebou a ostatními prostřednictvím verbálního i neverbálního jazyka. Jazyk umožňuje strukturovat jak myšlenky, tak i zkušenosti.

Programování pak odkazuje na procesy, spojené s myšlením, učením a cítěním. Programování umožňuje vědomě vytvářet nové vzorce, potřebné k dosahování našich cílů.  

Vědomosti a znalosti získané v NLP Akademii jsou nepostradatelné pro váš osobní i profesionální rozvoj.

Program je „extraktem" těch nejužitečnějších vědomostí a technik pro lidi, kteří se chtějí naučit plně využívat svůj potenciál a dovednosti jako je tvořivost a talent při uskutečňování komerčních i nekomerčních projektů. Využijí jej také všichni, kteří se chtějí naučit prakticky používat koučovací principy.

Program NLP akademie ocení zejména:

 • profesionální prodejci, kteří chtějí efektivněji komunikovat s klienty,
 • terapeuti, poradci a koučové, kteří si chtějí rozšířit své vědomosti o NLP techniky a začlenit je do své praxe, aby pomohli svým klientům dosahovat trvalých změn,
 • manažeři, kteří chtějí prohloubit a obohatit své vůdčí, komunikační a řečnické schopnosti a chtějí umět motivovat sebe i tým,
 • řečníci, kteří chtějí prohloubit své schopnosti používání hlasu a jazyka,
 • všichni, kdo chtějí zlepšit a ozdravit své vztahy,
 • a v neposlední řadě ti, kdo chtějí zlepšit své fyzické zdraví.

Co pro sebe v NLP akademie získáte:

Absolventi celého  kurzu budou po jeho absolvování umět pomoci klientům:

 • efektivně se připravit na důležité a náročné rozhovory, projevy, jednání a prezentace,
 • řešit konflikty na pracovišti,
 • najít rovnováhu mezi pracovním a osobním životem,
 • zvýšit odolnost vůči stresu,
 • překonávat duševní bloky, které omezují výkon,
 • zastavit tendenci odkládat věci, prohloubit zaměření a cílenost jednotlivých kroků,
 • posílit kreativitu a efektivitu,
 • překonávat profesionální zklamání a nezdary na cestě k cílům,
 • připravit se mentálně na konkurs nebo výkon,
 • překonat trému a najít sebedůvěru,
 • přijímat případné reakce publika, odborné kritiky a jakýkoli jiný druh hodnocení, pokud jde o výkon nebo práci,
 • zvládnout optimálním způsobem negativní zpětnou vazbu poskytovanou veřejností nebo kritiky,
 • efektivně se učit,
 • vytvářet metafory a příběhy,
 • připravit se duševně na špičkový výkon v turnajích, soutěžích a na dalších důležitých místech,
 • objevovat své vnitřní zdroje tak, aby je mohli okamžitě použít,
 • optimalizovat své zaměření, vyrovnanost a důvěru,
 • zvládat vnitřní dialog,
 • mentálně a emocionálně zpracovat a překonat minulost, porážky nebo zranění,
 • zpracovat vnitřní limitující přesvědčení,
 • mentálně a emocionálně zpracovat a překonat kritiku a hodnocení výkonnosti jak ze strany médií, tak fanoušků,
 • připravit se optimálním způsobem na případnou budoucí kritiku ze strany diváků, médií a dalších,
 • zpracovávat bloky na tělesné úrovni.

Certifikace: mezinárodně platný certifikát o absolvování NLP akademie.

Cena za celý certifikovaný NLP výcvik je 78 000 Kč , závazná rezervační záloha je 30% ve výši 23 400,-

Bankovní spojení pro úhrady záloh: 225003712/0600 jako VS uveďte číslo svého mobilního telefonu a do zprávy pro příjemce napište prosím název kurzu.

Absolventi výcviků koučování hradí kurzovné ve výši 58 000,-

V ceně jsou zahrnuty manuály a pomůcky, práce lektora, prostory k výuce a občerstvení o přestávkách.

Maximální počet míst v programu: 12.

Místo konání: Praha, Na Příkopě 15

Trenéři: Tereza Dewald  a tým mezinárodně certifikovaných trenérů NLP.

Termíny NLP  AKADEMIE 2018

Modul 1. 28.-29.6.2019

Modul 2. 31.8.-1.9.2019

Modul 3. 4.-5.10.2019

Modul 4. 1.-2.11.2018

 

Máte zájem o tento kurz, nebo se chcete na něco zeptat? Kontaktujte přímo hlavní trenérku!

Tereza Dočkalová

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mobil: 737 453 707

   

 

OBJEDNAT KURZ

 

Odběr novinek

Rychlé kontakty

Mob.: 605 551 115

Email: info@coachingworld.cz